Odwiedzili obóz skautów w CEL’u

Dzielnicowy gminy Celestynów aspirant Robert Matosek wziął udział w profilaktycznej akcji wspólnie ze strażakami w Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, połączonej z kontrolą obozowiska skautów w „Centrum Edukacji Leśnej” w Celestynowie. Po sprawdzeniu obozu, mundurowi prowadzili plenerowe zajęcia z młodzieżą.

Strażacy wyjaśniali, jak należy zachować się w sytuacji nieprzewidzianych zjawisk pogodowych, a także jak bezpiecznie obchodzić się z ogniem. Celestynowski dzielnicowy zwrócił natomiast uwagę na właściwe korzystanie z numerów alarmowych oraz bezpieczeństwo nad wodą i przestrzeganie znaków oraz sygnałów na kąpieliskach.

Okres wakacji to czas wzmożonej aktywności służb, w tym również Policji i Straży Pożarnej. Pod szczególnym nadzorem znajdują się w tym czasie miejsca wypoczynku dzieci oraz młodzieży, które są kontrolowane przez mundurowych.

Kontrole służb opierają się na sprawdzeniu zabezpieczeń oraz dostosowania obozowiska do określonych norm, zgodnie z którymi wypoczywający na kolonii oraz obozie muszą mieć zapewnione maksimum bezpieczeństwa, w tym również na wypadek nagłych i nieprzewidzianych sytuacji.

W działaniach kontrolnych w swoim rejonie służbowym w gminie Celestynów wziął udział dzielnicowy aspirant Robert Matosek. Policjant nawiązał współpracę ze strażakami i współuczestniczył nie tylko w kontroli, ale też w zajęciach profilaktycznych, które odbyły się w plenerze obozowiska.

Dzielnicowy wyjaśniał skautom, jak należy unikać zagrożeń wakacyjnych, apelując jednocześnie o właściwe zachowanie podczas letniego wypoczynku. Policjant poruszył ważne kwestie odpowiedniego zachowania się na strzeżonych kąpieliskach, przestrzegania ustalonych znaków oraz sygnałów.

Strażacy rozmawiali natomiast o bezpieczeństwie w lesie, nie paleniu ognisk w miejscach do tego nie wyznaczonych oraz przestrzegali przed skutkami nieostrożnego obchodzenia się z ogniem. Aby uzmysłowić skautom, jak niebezpieczne może być nagłe pojawienie się ognia, zademonstrowali co dzieje się, kiedy na rozgrzaną patelnię z olejem, wyleje się wodę.

Strażacko-policyjna akcja to jedno z wielu przedsięwzięć, które podczas tegorocznych wakacji zaplanowano do realizacji w ramach działań profilaktycznych.

KPP Otwock