[ZAKOŃCZONE] Celestynów-Otwock: Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Na szlaku Otwock-Celestynów doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Mogą występować opóźnienia pociągów. Przewidywany czas usunięcia usterki przez PKP PLK to 16.07.2018, 21:00.

Aktualizacja, 17.07.2018, 06:26: Na szlaku Otwock-Celestynów doszło do awarii taboru Kolei Mazowieckich. Występują znaczne utrudnienia w ruchu pociągów ze względu na ograniczoną liczbę torów na całej trasie Otwock-Celestynów-Pilawa.

Aktualizacja, 18.07.2018, 08:58: W związku z awarią urządzeń sterowania ruchem kolejowym na szlaku Otwock-Celestynów od wczesnych godzin porannych występują utrudnienia w kursowaniu pociągów. Ze względu na nią, pociągi muszą jeździć w odstępie posterunków. Zanim ruszy kolejny pociąg, poprzedni musi dojechać na następną stację.

Aktualizacja, 18.07.2018, 18:32: Awaria wciąż trwa. Pociągi kursują z opóźnieniami sięgającymi 40 minut, a ze stacji Otwock i Celestynów wyjeżdżają po wydaniu pisemnego rozkazu. Dodatkowo ze względu na pociągi służbowe, na stacji kolejowej w Celestynowie pociągi mogą odjeżdżać z innego toru/peronu niż wskazany w rozkładzie jazdy. PKP Polskie Linie Kolejowe nie wskazują terminu naprawy urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Do czasu usunięcia awarii pociągi w szczycie komunikacyjnym w obydwu kierunkach mogą kursować ze znacznymi opóźnieniami.

Aktualizacja, 19.07.2018, 19:29: Oprócz awarii, która wciąż trwa na szlaku Otwock-Celestynów, w Warszawie do odwołania z powodu awarii taboru Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Ochota – Warszawa Śródmieście część pociągów kursować będzie przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna, z pominięciem przystanków Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion. Dodatkowo wybrane pociągi mogą rozpoczynać i kończyć bieg na stacji Warszawa Wschodnia.

Aktualizacja, 19.07.2018, 22:15: Na podmiejskiej linii średnicowej przywrócono normalny ruch pociągów. Awaria na szlaku Celestynów-Otwock wciąż trwa, dlatego też nie zamykamy tego wątku na naszej stronie internetowej.

Aktualizacja, 21.07.2018, 06:11: Może wydawać się to śmieszne, ale awaria trwa nieprzerwanie od poniedziałku. Nie mamy informacji o tym, kiedy urządzenia zostaną naprawione.

Aktualizacja, 22.07.2018, 12:29: Na odcinku Otwock – Celestynów – Otwock z powodu usterki sieci trakcyjnej została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Aktualizacja, 22.07.2018, 12:44: Wszystkie pociągi do odwołania kończą bieg na stacji w Celestynowie od strony Pilawy oraz na przystanku Świder od strony Warszawy. Za odwołane pociągi przewóz podróżnych realizowany jest autobusami komunikacji zastępczej.

Aktualizacja, 22.07.2018, 13:12: W kierunku Otwocka za chwilę wyruszy z Celestynowa pociąg sieciowy w celu naprawienia usterki.

Aktualizacja, 22.07.2018, 13:24:

Aktualizacja, 22.07.2018, 20:35: Usterka zostanie usunięta dopiero jutro. Do ponownego wznowienia ruchu pociągów, które może nastąpić dopiero po porannym szczycie zostanie utrzymana zastępcza komunikacja autobusowa Celestynów-Świder.

Aktualizacja, 22.07.2018, 20:39: Skład, który zerwał sieć trakcyjną został zepchnięty lokomotywą spalinową około 2,5 godziny temu. Ruch pociągów na całej linii kolejowej nr 7 jest sparaliżowany. Pociągi Kolei Mazowieckich nie czekają na skomunikowanie w okolicy przystanku Świder.

Aktualizacja, 22.07.2018, 23:33: PKP PLK informuje, że przewidywany czas trwania utrudnienia jest do godziny 07:00 dnia 23.07.2018.

Aktualizacja, 23.07.2018, 09:07: Ruch pociągów został wznowiony około godz. 07:30. Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym wciąż trwa – możliwe opóźnienia do 20 minut.

Aktualizacja, 25.07.2018, 21:38: Uzyskaliśmy komentarz rzecznika prasowego PKP PLK na temat awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Jak się okazało, doszło do kradzieży infrastruktury.

(…) nie było awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Stwierdziliśmy kradzież około 140 metrów kabla odpowiadającego za działanie urządzeń srk. Trwa naprawa. Zdarzenie spowodowało niewielkie zmiany w kursowaniu pociągów – średnio około 4 minut dla pociągu. Liczymy, że jeszcze w tym tygodniu usunięte zostaną skutki kradzieży i przywrócony zostanie rozkładowy przejazd pociągów.

Proszę pamiętać, że linia jest modernizowana i jest bardziej czuła na zdarzenia. Służby stale monitorują kursowanie pociągów i w przypadku jakichkolwiek wydarzeń, np. awarii taboru, incydentów z osobami postronnymi, dewastacji, kradzieży czy usterek infrastruktury, podejmowane są działania, które mają zapewnić sprawną komunikację.

~Karol Jakubowski, zespół prasowy PKP PLK

Aktualizacja, 27.07.2018, 09:24: Po prawie dwóch tygodniach usterka została usunięta.