22 mln złotych na kanalizację w Celestynowie, Dąbrówce, Glinie, Lasku i Pogorzeli

16 lipca 2018 Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski podpisał umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II” w ramach działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Inwestycja zakłada budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości: Celestynów (zlewnia Radzińska,  zlewnia Witosa, ul. Wojska Polskiego, ulice: Laskowska, Różana, Krótka, Podgórna, Radzińska), Dąbrówka i Stara Wieś, Lasek, Glina i Pogorzel oraz na terenie osiedla Zagóry w mieście Karczew. Zostanie wykonana sieć kanalizacyjna o długości ponad 39 km, mogąca obsłużyć ponad 3000 mieszkańców Realizacja rozłożona jest na lata 2018 -2022.

Całkowity planowany koszt wynosi 42 209 298,80 zł. Natomiast uzyskane dofinansowanie to kwota 21 995 469,71 zł. Karczew otrzyma dofinansowanie na ponad 2,5 mln zł, a Celestynów blisko 20 mln zł. To największe środki unijne uzyskane przez Gminę Celestynów w historii działania samorządu, które zdecydowanie poprawią jakość i komfort życia mieszkańców. Wymagało to ogromnej pracy, czasu i zaangażowania, gdyż początkowy wniosek – przygotowywany przez rok – został złożony w lipcu 2016, następnie wniosek był weryfikowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wytężone działania pracowników opłaciły się i zaskutkowały historycznym sukcesem, który pozwoli na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Celestynów w zakresie aglomeracji ściekowej.