Erasmus+ w SP Celestynów – w przyszłości wrócą oddziały dwujęzyczne

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie otrzymała pozytywną ocenę wniosku Programu Erasmus+. Osiemnastu nauczycieli szkoły bierze udział w zagranicznych kursach językowych i metodycznych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii i na Malcie!

Wszyscy nauczyciele biorący udział w kursach językowych zagranicą uczestniczą w wewnętrznym kursie języka angielskiego „English is Easy”.

Zajęcia odbywają się dwa lub trzy raz w tygodniu, w sesjach 2 godzinnych. Program kursu skierowany jest do osób dorosłych, które dotychczas nie miały kontaktu z językiem angielskim.

Przygotowanie językowe uczestników ma na celu po pierwsze wstępny rozwój ich kompetencji tak, aby już podczas mobilności „wystartowali” na wyższym poziomie, a po drugie zapewnienie im praktycznych narzędzi komunikacyjnych na czas pobytu w innym kraju tak, aby czuli się pewnie i bezpiecznie. W programie przewidziane jest ćwiczenie podstawowych umiejętności językowych oraz komunikacyjnych – odgrywanie scenek, wprowadzenie zwrotów i słownictwa na lotnisku, komunikacji miejskiej podczas udziału w kursie, zwiedzania miasta, pobytu w restauracji.

Zdecydowaliśmy się zorganizować projekt w ramach Erasmus+, aby móc lepiej odpowiadać na potrzeby edukacyjne uczniów (szczególnie w zakresie nauki języków obcych) i proponować im europejskie ścieżki rozwoju. Naszym celem jest wyrównywanie szans uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, m.in. ze względu na złą sytuację finansową lub wiejskie pochodzenie. Chcemy także zaktywizować i zmotywować do doskonalenia zawodowego grupę nauczycieli o dużym stażu zawodowym (15-35 lat) i wypromować w lokalnym środowisku ideę uczenia się przez całe życie i mobilności. Aby to osiągnąć, konieczne jest otwarcie szkoły na możliwości edukacyjne, jakie oferuje Unia Europejska.

Zamierzamy przywrócić w szkole oddziały dwujęzyczne, które były obecne w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. Józefa Czumy „Skrytego”, ale po włączeniu gimnazjum do naszej szkoły w wyniku reformy edukacji nie zostały kontynuowane. Dzięki poprawie umiejętności językowych nauczycieli, część przedmiotów w tych oddziałach będziemy mogli prowadzić metodą CLIL, oferując uczniom możliwość uczenia się za pomocą innowacyjnych metod.

Fot. Facebook / Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Celestynowie