Celestynów. Będą pieniądze na wiadukt

Kilka dni temu do Urzędu Gminy Celestynów wpłynęła bardzo dobra wiadomość. Wniosek zawierający koncepcję bezkolizyjnego rozwiązania komunikacyjnego polegający na budowie tunelu lub wiaduktu w lokalizacji ul. Jankowskiego został oceniony pozytywnie i znalazł się na liście podstawowej do dalszego procedowania.

Wniosek przeszedł w PKP weryfikację warunków eksploatacyjnych, technicznych i ekonomicznych w projekcie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. Kolej zarezerwowała na nasz tunel/wiadukt kwotę do 10 802 382 zł netto. W zamian za to zlikwidowany zostanie przejazd w poziomie szyn w ul. Jankowskiego, a przejazd w ul. Prostej będzie przebudowany na przejazd z rogatkami. Pozostałe koszty są po stronie samorządu. Ostateczne kwoty będą znane po podpisaniu porozumienia, wykonaniu projektu, a następnie wyłonieniu wykonawcy zadania. Jako gmina będziemy musieli wyłożyć ok. 10 mln zł, co jest dużym wyzwaniem. Oczywiście Urząd Gminy będzie starał się o dofinansowanie wkładu ze środków ministerstwa oraz powiatu, ale duża część tych środków będzie niestety z naszych podatków.

Przypomnijmy historię planów budowy wiaduktu:

Pod koniec 2013 roku opublikowano projekt dotyczący modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock- Pilawa. Realizację projektu miały pokrywać środki z finansowania unijnego. W projekcie zawarte były m.in. przebudowa torów na stacji oraz budowę drugiego między Pilawą, Celestynowem i Otwockiem, zmiana przejazdu niestrzeżonego na strzeżony, likwidacja przejazdu znajdującego się przy ulicy Jankowskiego oraz zastąpienie go bezkolizyjnym przepustem nad linią kolejową biegnącym od ul. Wojska Polskiego do ul. Św. Kazimierza. Powyższa propozycja miała usprawnić zarówno ruch kolejowy jak i drogowy. Projekt spotkał się jednak z niezadowoleniem części mieszkańców, którzy podjęli wspólnie wszelkie kroki, aby projekt nie doszedł do skutku. Determinacja mieszkańców w połączeniu z bierną postawą obecnych władz spowodowała iż PKP PLK, wycofała się z projektu, a środki z Unii Europejskiej przepadły. Sprawa została wyciszona aż do roku 2015, kiedy przedstawiciele TVC wraz z grupą mieszkańców przychylną budowie wiaduktu zebrali ponad 500 podpisów i wraz z petycją przekazali sprawę do władz Gminy. Nowy Wójt nie zignorował tego działania i jeszcze w tym samym roku podjęte zostały rozmowy władz gminy ze spółką PKP. Ostatecznie w 2017 roku został podpisany list intencyjny w sprawie budowy wiaduktu.

~Amanda Karpeta, 04 XII 2017