Chodnik ze Starej Wsi do Dąbrówki już w październiku

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku informuje, że planowany termin budowy chodnika pomiędzy miejscowościami Stara Wieś i Dąbrówka przypada na koniec października bieżącego roku. Wykonany zostanie chodnik o szerokości 2m nawierzchni asfaltobetonowej.

Fot. Ciąg pieszo-rowerowy w Pogorzeli