Są środki na budynek socjalny

Sukcesem zakończyło się złożenie wniosku o dofinansowanie budowy budynku socjalnego. Kilka dni temu Urząd Gminy Celestynów otrzymał informację z Banku Gospodarstwa Krajowego o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania. Kwota jaką Gmina Celestynów może otrzymać to 627 203,00 zł i umożliwi rozpoczęcie budowy.

Obecnie trwają formalności do podpisania umowy oraz przygotowywane są dokumenty przetargowe. Zadanie to jest związane z koniecznością wykwaterowania dotychczasowych mieszkańców ze stacji PKP w związku z jej modernizacją. Budowę będzie realizować Gospodarka Komunalna w Celestynowie.