Łączone posiedzenie Komisji Finansów i Inwestycji, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Uprzejmie informuję, że 6 sierpnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 17:15 w Urzędzie Gminy w Celestynowie odbędzie się łączone posiedzenie Komisji Finansów i Inwestycji, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Gminy Celestynów w dniu 6 sierpnia 2018 roku.

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji
(-) Paweł Felczyk