Urząd Gminy Celestynów odpowiada na komentarze o „Arce”

W związku z pojawieniem się na stronie internetowej i profilu facebook telewizji TVC komentarzy zawierających nieprawdziwe informację, dotyczące tematu funkcjonowania linii komunikacyjnej na trasie Warszawa – Otwock – Zabieżki, pragniemy sprostować niektóre z nich:

  • linia komunikacyjna Warszawa – Otwock – Zabieżki jest linią prywatną, świadczącą usługi komercyjne;
  • koncesje na funkcjonowanie tej linii wydaje według swojej właściwości Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie;
  • badaniem stanu technicznego autobusów, zajmuje się Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego;
  • w kwestii zwrotu pieniędzy za bilety, w przypadku, kiedy przewoźnik nie wywiązuje się z zawartej umowy, jaką jest bilet, należy zwrócić się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów, lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • gmina nie posiada swojego transportu zbiorowego. Gmina odpowiada za dowóz uczniów do szkół;
  • to, czy prywatny przedsiębiorca podejmuje przewóz osób na danej linii (po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń), zależy od samego przewoźnika, a to z kolei uwarunkowane jest opłacalnością podjęcia działalności, czyli ilością pasażerów korzystających z tej komunikacji.

Ponadto informuję, iż na początku lipca br. odbyły się zorganizowane przez Wójta Gminy Celestynów spotkania z przewoźnikami, których tematem było podjęcie przewozu osób na przedmiotowej trasie. Uczestnikami spotkań byli m.in. przewoźnicy: Usługi Transportowe Janusz Wołoszka, NCBJ Zakład Transportu Samochodowego „ Świerk”, „MINI BUS” – Komunikacja Prywatna, oraz firmą „ARKA”. Jawna. Żaden z przewoźników, nie był zainteresowany podjęciem przewozu osób na linii Warszawa – Zabieżki. Podczas spotkania zgodnie stwierdzono, że ze względu na długi czas oczekiwania na zezwolenie, oraz zmieniające się od stycznia 2019 roku przepisy, zasadnym jest aby dotychczasowy przewoźnik wznowił połączenia, zatem podjęto działania w tym kierunku.

Pomimo bardzo trudnej sytuacji na tej linii, w wyniku kilku zorganizowanych w siedzibie Urzędu Gminy spotkań z prezesem „Arki”, udało się Go przekonać, aby kontynuował kursy. Podjęcie przewozu osób, jest jedynie dobrą wolą przedsiębiorcy, a to jak długo będzie kontynuował przewóz osób zależy w głównej mierze od pasażerów. Przewoźnik, obecnie jest na etapie uzyskiwania pozwoleń i dokumentów niezbędnych do realizacji połączeń na linii komunikacyjnej Warszawa – Otwock- Zabieżki.

~ UG Celestynów

 

Top