PKP PLK zostanie ukarane przez Urząd Transportu Kolejowego?

UTK wszczęło postępowanie administracyjne wobec PKP PLK w sprawie nałożenia kary za złe informowanie pasażerów o korekcie rozkładów jazdy. Poprzez podtrzymanie przez zarządcę linii kolejowych terminu oddania zamkniętego odcinka, Koleje Mazowieckie zostały w ostatniej chwili zmuszone do przedłużenia komunikacji zastępczej do Pilawy, czego nie uwzględnia rozkład. Pociągi wyjeżdżają w kierunku Warszawy z “planowymi opóźnieniami” wynikającymi z rozkładu jazdy nieuwzględniającego przejazdu autobusami.

PKP PLK po raz kolejny przesunęły datę powrotu pociągów na remontowany odcinek Pilawa – Garwolin. Według obecnych deklaracji pociągi miałyby jeździć od 15 września.

Termin przywrócenia ruchu na odcinku Pilawa – Garwolin przełożony jest z 8 września na 15 września. Przyczyną jest dłuższe niż deklarował wykonawca, konsorcjum firm Thales i DP System dostosowanie istniejących urządzeń sterowania ruchem kolejowym do prowadzenia ruchu pociągów. Przebudowywane urządzenia są w trakcie sprawdzania i koniecznych odbiorów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oczekują oddania w pełni sprawnych i bezpiecznych urządzeń. Po zakończeniu prac przewoźnicy przeprowadzą jazdy zapoznawcze na szlaku Pilawa – Garwolin i wówczas rozpoczną się planowe kursy.

Pociągi na odcinek Pilawa – Garwolin wrócą w sobotę, 15 września. Po wznowieniu ruchu kolejowego na stacjach w Pilawie i Garwolinie pasażerowie skorzystają z nowych peronów wyposażonych w wygodne ławki, wiaty i informację pasażerską. Dojście do peronu na stacji Pilawa będzie prowadziło przez już udostępnioną część przejścia podziemnego. Nowe przejście dostosowane jest do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.
Nowe tory między Pilawą a Garwolinem po przebudowie, odbiorach linii i uzyskaniu odpowiednich zgód administracyjnych będą dostosowane do prędkości 160 km/h, a wymiana rozjazdów i przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych zapewni większy poziom bezpieczeństwa.

2 września pociągi wróciły na odcinek Świder – Otwock. Kontynuowane są prace na stacji Otwock oraz całym odcinku Pilawa – Dęblin. Trwają zaawansowane prace związane z budową nowych torów i peronów, wymianą urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sieci trakcyjnej.

~ PKP Polskie Linie Kolejowe

Działania w sprawie wydłużenia zamknięcia odcinka Pilawa-Garwolin podjął Urząd Transportu Kolejowego. Jak przypomniał, zarządca infrastruktury jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości rozkładu jazdy w teminie co najmniej 21 dni przed wejściem rozkładu w życie. Jak ustalił urząd, PKP PLK nie wywiązały się w pełni z tego obowiązku jeśli chodzi o korektę rozkładu jazdy na okres 2 września – 20 października 2018 r. Sprawa dotyczy braku publikacji zmian rozkładu jazdy pociągów pasażerskich odjeżdżających ze stacji: Pilawa, Garwolin, Kraśnik, Wilkołaz oraz Pułankowice. Postępowanie jest na wstępnym etapie. Przy ustalaniu wielkości kary Prezes UTK musi wziąć pod uwagę zakres naruszenia przepisów, dotychczasową działalność karanego podmiotu oraz jego możliwości finansowe. Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym kara za naruszenie interesów podróżnych może sięgać do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Najwyższa kara nałożona została przez Prezesa UTK w 2014 roku i wyniosła ponad 1,02 mln zł.

~ Rynek Kolejowy