Zwężenie pasa jezdni ulicy Obrońców Pokoju

Z powodu prac związanych z przebudową chodnika, nastąpiło zwężenie pasa jezdni ulicy Obrońców Pokoju na odcinku od Pizzerii Nigro do ulicy Mokrej w Celestynowie. Mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym (dotyczy to także ulicy Jankowskiego)  podczas porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego.