Ostrów: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Od 25 września 2018 do 16 października 2018 w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest w Urzędzie Gminy w Celestynowie, pokój nr 28, w godzinach urzędowania (poniedziałki: 9.00 – 17.00, wtorki, środy, czwartki i piątki: 8.00 – 16.00) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Celestynowie: www.bip.celestynow.pl w zakładce „Plany i programy”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 października 2018 r. o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej w Ostrowie, Ostrów 15, 05-430 Celestynów.

Top