Był Traks, była Arka, nie ma nic – Zabieżki i Regut odcięte od regularnych przewozów autobusowych

Jak było z Arką wie każdy, kto miał przyjemność korzystania z jej usług. Po udostępnieniu na Facebook’u informacji o poddaniu jednego z autobusów inspekcji ruchu drogowego, wiele osób komentowało działalność przewoźnika na trasie Zabieżki-Celestynów-Otwock-Warszawa. Dziś linia ta jest porzucona, a Arka która miała powrócić, zaginęła w postępowaniu administracyjnym. Jak z tą linią było naprawdę? Czy nie było zainteresowania innych przewoźników działających w regionie?

Dziś dzięki uprzejmości jednej z mieszkanek Zabieżek, przytoczymy fragmenty pism z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, które pokazują jak przewoźnik „Arka Sp. j.” działał na linii Zabieżki-Celestynów-Otwock-Warszawa.

Jedno z pism mówi o samodzielnym zrzeczeniu się obsługi linii w dniu 3 lipca 2018:

(…) Na dzień 4 października 2018 przewoźnik Arka sp. jawna nie posiada ważnego zezwolenia na linię Warszawa-Zabieżki, ponieważ zrzekła się go z dniem 3 lipca 2018 z powodu nierentowności. Zgodnie z przepisami ustawowymi firma ARKA zwróciła do Zarządu Transportu Miejskiego dokumenty przewozowe. (…) ~ZTM Warszawa

Kolejne potwierdza przeprowadzane kontrole i zobowiązania firmy co do przewozów:

(…) W wyniku przeprowadzonej kontroli, zostały potwierdzone nieprawidłowości w obsłudze linii komunikacyjnej relacji Warszawa – Zabieżki. Przewoźnik został wezwany do złożenia wyjaśnień. Po odbytej rozmowie, przewoźnik zobowiązał się do przestrzegania rozkładu jazdy, a także do pouczenia kierowców. (…) ~ZTM Warszawa

Pismo Urzędu Gminy Celestynów z dnia 6 września 2018 na temat poszukiwań przewoźnika po rezygnacji z obsługi linii przez „Arka Sp. j.” w wyniku nierentowności mówiło o braku zainteresowania przewoźników realizacją połączeń na danej trasie.

(…) Ponadto informuję, iż na początku lipca br. odbyły się zorganizowane przez Wójta Gminy Celestynów spotkania z przewoźnikami, których tematem było podjęcie przewozu osób na przedmiotowej trasie. Uczestnikami spotkań byli m.in. przewoźnicy: Usługi Transportowe Janusz Wołoszka, NCBJ Zakład Transportu Samochodowego „ Świerk”, „MINI BUS” – Komunikacja Prywatna, oraz firmą „ARKA”. Jawna. Żaden z przewoźników, nie był zainteresowany podjęciem przewozu osób na linii Warszawa – Zabieżki. Podczas spotkania zgodnie stwierdzono, że ze względu na długi czas oczekiwania na zezwolenie, oraz zmieniające się od stycznia 2019 roku przepisy, zasadnym jest aby dotychczasowy przewoźnik wznowił połączenia, zatem podjęto działania w tym kierunku. (…) ~UG Celestynów

Na temat tego pisma oraz chęci realizacji połączeń uzyskaliśmy komentarz działającego w regionie Zakładu Transportu Samochodowego w Świerku, który jasno mówi o braku chęci dofinansowania linii ze strony gminy:

Informacje przekazane przez Urząd Gminy o spotkaniu są jak najbardziej prawdziwe poza tym, że nie było tam przedstawiciela firmy „ARKA „. Brak zainteresowania ze strony przewoźników obsługi linii autobusowej regularnej na trasie Zabieżki- Warszawa jak i np. Podbiel – Celestynów wynika przede wszystkim ze spadkiem ilości pasażerów na danych liniach. Bez dofinansowania ze strony samorządu nie utrzyma się żaden przewoźnik patrz ZTM Warszawa, SKM- przewoźnicy których grubo dofinansowują między innymi Gminy Józefów, Otwock itd. ~ZTS Świerk

MiniBus Karczew także był zainteresowany tą linią, co potwierdza komentarz:

Potwierdzam, Byliśmy zainteresowani uruchomieniem linii w przypadku dofinansowania ze strony Gminy. ~ MiniBus Karczew

Jak dotąd nie otrzymaliśmy komentarza na ten temat od przewoźnika UTJ Wołoszka obsługującego regularne połączenia na trasach Celestynów-Kołbiel oraz Otwock-Ostrów-Kołbiel (wymienione tylko trasy na obszarze działania TVC).

Wszystkie pisma wyraźnie pokazują, że przewoźnik „Arka Sp. j.” nie wypełniał swoich obowiązków w zakresie realizacji przewozów autobusowych na trasie Zabieżki-Celestynów-Otwock-Warszawa. Po zrzeczeniu się obsługi linii przez przewoźnika, Urząd Gminy podjął działania mające na celu przywrócenie połączeń – bez chęci ich dofinansowania. Lokalne firmy były zainteresowane obsługą linii, ale nie bez pomocy finansowej ze strony gminy. Sytuacja ma smutny finał – Zabieżki i Regut (a także Osiedle Jednostka Wojskowa w Celestynowie) nie mają żadnych połączeń autobusowych, a przewoźnik „Arka Sp. j.”, który miał na linię powrócić, ‚utknął’ w postępowaniu administracyjnym.

Top