Celestynowianie koleją podróżują

Niewątpliwie najpewniejszym, najszybszym i najwygodniejszym środkiem transportu w naszym regionie jest kolej. Codziennie korzystają z niej tysiące osób, by dojechać do szkół i pracy. Ile osób średnio korzystało każdego dnia z tego środka transportu na konkretnych stacjach i przystankach?

Urząd Transportu Kolejowego przygotował statystykę dobowej wymiany pasażerskiej na stacjach kolejowych w Polsce za rok 2017.

Dane przedstawiają dobową wymianę pasażerów na stacjach  w następującej formie:

 • w zaokrągleniu do pełnych setek – dla stacji o wymianie pasażerów powyżej 1000 osób, na których zatrzymywał się więcej niż jeden przewoźnik;
 • w przedziałach  – dla stacji o wymianie pasażerów powyżej 1000 osób, na których zatrzymywał się jeden przewoźnik lub udział jednego przewoźnika był bliski 100% oraz dla wszystkich stacji o wymianie pasażerów poniżej 1000 osób.

Ze stacji i przystanków kolejowych znajdujących się na terenie Gminy Celestynów w 2017 roku korzystało średnio:

 • Celestynów – 1000-1500 osób
  • Taki sam wynik miały też stacje np. w Warce (linia kolejowa nr 8), Cegłowie (linia kolejowa nr 2) i Łochowie (linia kolejowa nr 6).
 • Pogorzel (/Warszawska) – 100-499 osób
  • Taki sam wynik miały przystanki kolejowe np. Siedlce Zachodnie (linia kolejowa nr 2), Pionki Zachodnie (linia kolejowa nr 26) i Garwolinie.
 • Stara Wieś – 100-499 osób
  • Taki sam wynik miały przystanki kolejowe np. Siedlce Zachodnie (linia kolejowa nr 2), Pionki Zachodnie (linia kolejowa nr 26) i Garwolinie.
 • Zabieżki – 100-499 osób
  • Taki sam wynik miały przystanki kolejowe np. Siedlce Zachodnie (linia kolejowa nr 2), Pionki Zachodnie (linia kolejowa nr 26) i Garwolinie.

Dla porównania na naszej linii kolejowej (Warszawa-Lublin) ze stacji w Otwocku korzystało średnio 10 300 osób, w Józefowie średnio 2700 osób, a w Pilawie średnio 2000 osób.

Top