Nad Żółwia w Regucie

Dzięki środkom EFS na rozwój obszarów wiejskich, a także aktywnym działaniom społeczności Reguta zagospodarowany został teren wokół stawu Żółw. Wybudowano infrastrukturę rekreacyjną – wiatę ze stołami i ławkami, wyznaczono miejsce na ognisko oraz miejsca parkingowe. Powstało miejsce wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej.

Fot. OSP Regut

Top