Przerwa w dostawie energii elektrycznej (07.11.2018)

Dnia 7 listopada 2018 w godzinach 08:00-17:00 w miejscowości Ostrowik nastąpi planowa przerwa w dostawie energii elektrycznej. Spowodowana jest ona konserwacją istniejącej sieci energetycznej. Przerwa obejmie następujący obszar: 

  • Ostrowik
    • nr niepażyste od nr 3 do 17

Dnia 7 listopada 2018 w godzinach 08:00-09:30 oraz 15:30-17:00 w miejscowości Ostrowik nastąpi planowa przerwa w dostawie energii elektrycznej. Spowodowana jest ona konserwacją istniejącej sieci energetycznej. Przerwa obejmie następujący obszar: 

  • Ostrowik
    • od nr 2 do 34 i od 19 do 37 + nr 1

Kontakt z PGE Dystrybucja S.A. (oddział w Mińsku Mazowieckim): +48 22 340 41 00

Kontakt z Pogotowiem Energetycznym: 991

Informacje o przerwach planowych udostępniane są w TVC (tvccls.pl) nie wcześniej niż 2 dni przed wyłączeniem.

Top