II Sesja Rady Gminy Celestynów 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję II Sesję Rady Gminy Celestynów kadencji 2018/2023 na dzień 29 listopada (czwartek) 2018 roku, na godz.: 16:30. Sesja odbędzie się w hali sportowej w Celestynowie, ul. prof. Hilarego Koprowskiego 2, 05-430 Celestynów.

Porządek obrad