Kierowco, opanuj się!

Każdego dnia jesteśmy świadkami wielu wykroczeń drogowych, które mają miejsce na terenie naszej gminy. Czasem są to małe, nieszkodliwe zdarzenia, a mimo to nóż się w kieszeni otwiera, widząc kompletny brak wyobraźni kierowców.

Do najczęstszych wykroczeń, które nagłaśniamy już po raz kolejny należy nieodpowiedzialny wjazd na parking przy Delikatesach Kulfon w Celestynowi. Popełnia je niemal każdy, kto parkuje „od ulicy” przy sklepie. Należy pamiętać, że wyjeżdżając lub wjeżdżając po pasach dla pieszych – nie tylko łamiemy prawo, ale narażamy na niebezpieczeństwo pozostałych użytkowników ruchu drogowego.

Prosimy o używanie wyobraźni i jazdę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koniec końców nikt nie chce tracić zniżek w dobie rosnących kosztów OC, prawda?

Top