Powitanie Nowego Roku przed Urzędem Gminy odbędzie się zgodnie z zapowiedziami

Uprzejmie informujemy, że zaplanowane na dzień 1 stycznia 2019 roku powitanie Nowego Roku przed Urzędem Gminy w Celestynowie odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Jak co roku, zgodnie z tradycją Samorząd Gminy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w celu wspólnego świętowania i radowania się w tak ważnym dla każdego dniu.
Pomimo pojawiających się kontrowersji odwołujących się emocjonalnie do bezpieczeństwa zwierząt, władze Samorządowe są zobowiązanie przede wszystkim do troski o budowanie dobrych, wzajemnych relacji wśród mieszkańców oraz umacniania i integracji całej społeczności lokalnej. Niemniej jednak Gmina Celestynów pozostaje otwarta na poszukiwanie w przyszłości innych form wspólnego świętowania, akceptowanego przez jak najszersze kręgi społeczne. Jednocześnie kierujemy do wszystkich prośbę o zachowanie szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa w tym wyjątkowym czasie. Otoczmy też szczególną troską naszych czworonożnych przyjaciół. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia 1 stycznia 2019 roku.

~ UG Celestynów, 31.12.2018

Top