CeleTaxi już funkcjonuje

20 grudnia 2018 wydano licencję na wykonywanie krajowego transportu w zakresie przewozu osób taksówką. Postój taksówki usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP Celestynów.

Uchwałą Rady Gminy Celestynów zostały ustalone strefy taryfowe obowiązujące przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami tj.:

  • Strefa I – w granicach administracyjnych miejscowości Celestynów
  • Strefa II – poza granicą administracyjną miejscowości Celestynów

Maksymalne stawki opłat, których prowadzący przewóz osób nie może przekroczyć ustalając swój cennik:

  • opłata początkowa za wynajęcie taksówki – do 7,00 zł;
  • taryfa I (opłata za przejazd 1 km w strefie I w dni powszednie w godz. 6:00 – 22:00) – do 2 zł;
  • taryfa II (opłata za przejazd 1 km w strefie I w dni powszednie w godz. 22:00 – 6:00 oraz w niedziele i święta) – do 3,00 zł;
  • taryfa III (opłata za przejazd 1 km w strefie II w dni powszednie w godz. 6:00 – 22:00 oraz w niedziele i święta) – do 4,00 zł
  • taryfa IV (opłata za przejazd 1 km w strefie II w dni powszednie w godz. 22:00 – 6:00 oraz w niedziele i święta) – do 6,00 zł;
  • opłata za jedną godzinę postoju we wszystkich taryfach – 35,00 zł.

CeleTaxi: 500 306 222