Rekrutacja do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Celestynów

Zakład Obsługi Szkół Urzędu Gminy Celestynów informuje o sposobie przeprowadzenia rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Celestynów na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie rekrutacji 2019 – 2020

Załącznik 1 – Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

Załącznik 2 – Harmonogram rekrutacji do klas 1

Procedura rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019 – 2020

Deklaracja rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Załącznik 1 – Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Załącznik 2 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Załączni 3 – Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły podstawowej, w obrębie której znajduje się przedszkole lub najbliżej przedszkola

Załącznik 4 – Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego lub funkcjonującej w pobliżu szkoły

Załącznik 5 – Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

Załącznik 6 – Oświadczenie o wskazaniu w zeznaniu podatkowym Gminy Celestynów jako miejsca zamieszkania

Zasady rekrutacji do klas 1

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1

Załącznik 1 – Oświadczenie o zamieszkaniu najbliżej szkoły

Załącznik 2 – Oświadczenie o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodzinnego

Zgłoszenie dziecka do klasy 1