One Reply to “Wybierz sołtysa – przyjdź na zebranie wiejskie”

  1. To kiedy w końcu jest to zebranie sołeckie w Dąbrówce, 16 luty czy 10 marca jak na stronie gminy?
    Ktoś tu nas wprowadza w błąd?

Comments are closed.

Top