Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (18.02.2019)

18 lutego 2019 roku o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek posiedzenia:

  • 1. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Celestynów.
  • 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.