Powiat zdecyduje o tym czy bezkolizyjna przeprawa połączy Celestynów podzielony od lat przez tory

W poniedziałek 18 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego, w sprawie dofinansowania przez Powiat Otwocki budowy bezkolizyjnej przeprawy drogowej przez tory w ciągu ulicy Jankowskiego w Celestynowie. Przedstawiciele gminy Celestynów z Wójtem Witoldem Kwiatkowskim na czele, po raz kolejny przedstawili tę inwestycję Staroście, v-ce staroście i radnym powiatowym. Przekazane mają zostać dokumenty w tej sprawie, aby Rada Powiatu mogła podjąć decyzję o współpracy z gminą Celestynów w tym zadaniu.

Ulica Jankowskiego w Celestynowie jest drogą powiatową i dopiero po podjęciu decyzji przez Powiat, Gmina będzie mogła podpisać z PKP PLK umową na realizację inwestycji.

Wartość inwestycji jest szacowana na ponad 24 mln zł, z czego Gmina Celestynów pozyskała od PKP PLK S.A. ponad 13 mln zł, gmina gwarantuje wkład własny 5,5 mln, zaś pozostałe 5,5 mln leży po stronie Powiatu. Ze względu na brak decyzji i zaprzepaszczenie szansy na budowę wiaduktu w latach 2012-2014, gmina i powiat będą musiały sfinansować część inwestycji, nawet kosztem zwiększenia zadłużenia.

Teraz to od decyzji Rady Powiatu Otwockiego zależy czy w Celestynowie powstanie tunel zamiast przejazdu z zaporami. Jak ten tunel jest ważny i oczekiwany społecznie przez mieszkańców oraz jak poprawiać będzie bezpieczeństwo, komfort życia i szybkość dojazdu w Celestynowie nie trzeba nikogo przekonywać.