Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów od 10 marca 2019

10 marca 2019 wejdzie w życie korekta rozkładu jazdy pociągów związana z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nie dojdzie do planowanego zamknięcia szlaku Otwock-Celestynów-Pilawa, w związku z czym ruch pociągów będzie prowadzony normalnie z przerwami technologicznymi w godzinach 23-4 i 11-13, kiedy to kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa.

W związku z oddaniem w tym dniu do użytku zachodniej głowicy stacji Otwock, wydłużony zostanie czas postoju pociągów na stacjach Celestynów i Otwock oraz czas przejazdu między nimi, który wyniesie od 10 marca ok. 17 minut.

Do 5 maja prace modernizacyjne będą prowadzone na szlaku Pilawa-Dęblin, zaś od 6 maja na odcinku Otwock – Pilawa nastąpi całkowite zamknięcie ruchu pociągów, a w zamian będzie kursować zastępcza komunikacja autobusowa. Na odcinku Pilawa – Dęblin nastąpi wznowienie ruchu pociągów. ZKA na odcinku Otwock – Pilawa będzie kursowała bez zatrzymań na stacjach pośrednich – dla połączeń w relacji Warszawa – Dęblin oraz z zatrzymaniami na wszystkich stacjach pośrednich dla połączeń do/ze st. Pilawa. Szczegółowy rozkład jazdy ZKA na odcinku Otwock – Pilawa od dnia 6 maja znany będzie w terminie późniejszym.

Rozkład jazdy pociągów od 10 III do 5 V 2019