Przebudują kanalizację deszczową w centrum Celestynowa

Gmina Celestynów opublikowała w Biuletynie Informacji Publicznej zapytanie ofertowe o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji deszczowej w Celestynowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w Celestynowie”.

Przedmiotem zamówienia jest:
a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji deszczowej w Celestynowie, dla drogi – ul. Chopina dz. ew. nr 1432 (270104W), dla drogi – ul. Św. Kazimierza dz. ew. nr 512/3, 512/4 (270142W), dla drogi – ul. Regucka dz. ew. nr 514 – na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wrzosową do skrzyżowania z ulicą Św. Kazimierza oraz dla drogi – ul. Otwocka dz. ew. nr 157 (270126W), dokumentację należy wykonać na aktualnych mapach do celów projektowych;
b) uzyskanie u Zarządcy drogi, w imieniu Zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych;
c) uzyskanie zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu drogowego. Przez uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu rozumie się wykonanie tych projektów, uzyskanie opinii od zarządcy drogi oraz uzyskanie zatwierdzenia u organu właściwego do zarządzania ruchem na tych drogach;