Prace modernizacyjne na stacji w Celestynowie

W związku z pracami prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach modernizacji linii kolejowej nr 7 na stacji w Celestynowie nastąpiło zamknięcie dojść na perony w rejonie budynku dworcowego. Dojście do peronów możliwe jest jedynie po północnej stronie budynku. Uniemożliwiono również korzystanie z nielegalnego przejścia w poziomie torów.