Kierowco, uważaj na przejazdach!

W związku z kolejną fazą modernizacji linii kolejowej nr 7, na szlaku Otwock-Celestynów wyłączone z użycia zostały stare urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz sygnalizacja na przejazdach kolejowych. Do momentu wznowienia ruchu pociągów pasażerskich po ukończeniu modernizacji (całkowite wstrzymanie ruchu od maja), sygnalizacja pozostaje wyłączona. Kierowcom zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności na niestrzeżonych skrzyżowaniach kolejowo-drogowych.