Co się dzieje w sprawie wiaduktu?

7 marca w Starostwie Powiatowym w Otwocku odbyło się spotkanie grupy konsultacyjnej w sprawie budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe linii nr 7 Warszawa – Dorohusk w Celestynowie, w ul. Jankowskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Krzysztof Kłósek – Wicestarosta Otwocki, prowadzący spotkanie, Witold Kwiatkowski – Wójt Gminy Celestynów, Piotr Rosłoniec – Zastępca Wójta Gminy Celestynów, Romuald Ziętala – Przewodniczący Rady Gminy w Celestynowie, Stanisław Kruszewski – Członek Zarządu Powiatu, Roman Srebnicki – Radny Rady Powiatu, Krzysztof Boczarski – Sekretarz Gminy Celestynów. Nieobecny z powodu urlopu był Marek Płaczek – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. W trakcie spotkania dołączyła Pani Anita Czerwińska – poseł na Sejm VIII kadencji.

Celem spotkania, przedstawionym przez Wicestarostę Krzysztofa Kłóska, było przede wszystkim określenie stanu faktycznego i możliwości realizacji inwestycji w kształcie zaproponowanym przez Gminę Celestynów oraz określenie możliwych rozwiązań w sprawie realizacji inwestycji, korzystnych dla wszystkich stron postępowania.

Pani Poseł Czerwińska podkreśliła, że wielokrotnie zwracali się do niej mieszkańcy Gminy Celestynów z prośbą o interwencję w sprawie bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowo, który znacząco wpłynąłby na bezpieczeństwo drogowe w Gminie Celestynów.

Grupa konsultacyjna zebrała się już po raz drugi, gdyż PKP przedstawiło Gminie Celestynów projekt umowy na realizację wiaduktu nad torami kolejowymi w Gminie Celestynów. Do końca lutego 2019 r. Gmina miała czas na podpisanie umowy. Ze względu na spotkanie grupy konsultacyjnej w marcu 2019 roku Gmina wystosowała pismo o wydłużenie terminu na zawarcie umowy. Istotnym wyznacznikiem podpisania umowy pomiędzy PKP a Gminą ma być udział w partycypacji kosztów realizacji inwestycji przez Powiat Otwocki.

W trakcie posiedzenia grupy konsultacyjnej poruszono temat stanowiska Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który w marcu 2018 r. sprzeciwił się realizacji inwestycji w proponowanym kształcie. Wójt Gminy Celestynów podkreślał, że jest to stanowisko wstępne, bez decyzji administracyjnej. Nie ma jednak żadnej pewności, że konserwator zmieni swoje stanowisko na pozytywne dla przebiegu realizacji inwestycji. W związku z powyższym Wicestarosta podkreślił, że podpisywanie umowy z PKP, a co za tym idzie również udział Powiatu w finansowaniu inwestycji, bez pozytywnej opinii konserwatora zabytków jest niemożliwe. Jeśli gmina uzyska pozytywne uzgodnienia od konserwatora zabytków, to wówczas ponownie odbędą się rozmowy o współpracy i współfinansowaniu tej inwestycji.

W ocenie grupy konsultacyjnej niemożliwe jest podpisanie porozumienia o współpracy i współfinansowaniu inwestycji przez Powiat Otwocki bez pozytywnej opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zatwierdzenie tego porozumienia bez tej opinii niesie zbyt dużo ryzyko.

Powiat Otwocki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top