Co się dzieje w sprawie wiaduktu?

7 marca w Starostwie Powiatowym w Otwocku odbyło się spotkanie grupy konsultacyjnej w sprawie budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe linii nr 7 Warszawa – Dorohusk w Celestynowie, w ul. Jankowskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Krzysztof Kłósek – Wicestarosta Otwocki, prowadzący spotkanie, Witold Kwiatkowski – Wójt Gminy Celestynów, Piotr Rosłoniec – Zastępca Wójta Gminy Celestynów, Romuald Ziętala – Przewodniczący Rady Gminy w Celestynowie, Stanisław Kruszewski – Członek Zarządu Powiatu, Roman Srebnicki – Radny Rady Powiatu, Krzysztof Boczarski – Sekretarz Gminy Celestynów. Nieobecny z powodu urlopu był Marek Płaczek – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. W trakcie spotkania dołączyła Pani Anita Czerwińska – poseł na Sejm VIII kadencji.

Celem spotkania, przedstawionym przez Wicestarostę Krzysztofa Kłóska, było przede wszystkim określenie stanu faktycznego i możliwości realizacji inwestycji w kształcie zaproponowanym przez Gminę Celestynów oraz określenie możliwych rozwiązań w sprawie realizacji inwestycji, korzystnych dla wszystkich stron postępowania.

Pani Poseł Czerwińska podkreśliła, że wielokrotnie zwracali się do niej mieszkańcy Gminy Celestynów z prośbą o interwencję w sprawie bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowo, który znacząco wpłynąłby na bezpieczeństwo drogowe w Gminie Celestynów.

Grupa konsultacyjna zebrała się już po raz drugi, gdyż PKP przedstawiło Gminie Celestynów projekt umowy na realizację wiaduktu nad torami kolejowymi w Gminie Celestynów. Do końca lutego 2019 r. Gmina miała czas na podpisanie umowy. Ze względu na spotkanie grupy konsultacyjnej w marcu 2019 roku Gmina wystosowała pismo o wydłużenie terminu na zawarcie umowy. Istotnym wyznacznikiem podpisania umowy pomiędzy PKP a Gminą ma być udział w partycypacji kosztów realizacji inwestycji przez Powiat Otwocki.

W trakcie posiedzenia grupy konsultacyjnej poruszono temat stanowiska Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który w marcu 2018 r. sprzeciwił się realizacji inwestycji w proponowanym kształcie. Wójt Gminy Celestynów podkreślał, że jest to stanowisko wstępne, bez decyzji administracyjnej. Nie ma jednak żadnej pewności, że konserwator zmieni swoje stanowisko na pozytywne dla przebiegu realizacji inwestycji. W związku z powyższym Wicestarosta podkreślił, że podpisywanie umowy z PKP, a co za tym idzie również udział Powiatu w finansowaniu inwestycji, bez pozytywnej opinii konserwatora zabytków jest niemożliwe. Jeśli gmina uzyska pozytywne uzgodnienia od konserwatora zabytków, to wówczas ponownie odbędą się rozmowy o współpracy i współfinansowaniu tej inwestycji.

W ocenie grupy konsultacyjnej niemożliwe jest podpisanie porozumienia o współpracy i współfinansowaniu inwestycji przez Powiat Otwocki bez pozytywnej opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zatwierdzenie tego porozumienia bez tej opinii niesie zbyt dużo ryzyko.

Powiat Otwocki