Umowa na 12 składów EZT Flirt na trasę Sochaczew-Celestynów podpisana!

Dzisiaj Koleje Mazowieckie podpisały umowę z firmą Stadler, która dostarczy przewoźnikowi 12 kolejnych, nowych składów Flirt. Zostaną one skierowane do obsługi trasy Sochaczew-Warszawa-Celestynów. Jednoprzestrzenne, klimatyzowane, wyposażone w urządzenia informacji wizualno-dźwiękowej oraz bezprzewodowy dostęp do internetu pociągi będą osiągały prędkość maksymalną 160 km/h. Na trasę wyjadą już w połowie przyszłego roku. 

Druga umowa wykonawcza to kontynuacja największego w historii polskiego kolejnictwa kontraktu na zakup 71 pociągów typu FLIRT dla Kolei Mazowieckich. Pierwsza, na zakup 6 pojazdów, została podpisana w maju 2018 roku. W obecności Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego oraz Rafała Rajkowskiego, wicemarszałka województwa mazowieckiego umowę podpisali: Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich, Czesław Sulima, członek zarządu Kolei Mazowieckich, oraz Christian Spichiger, prezes zarządu Stadler Polska, i Tomasz Prejs, członek zarządu Stadler Polska. W konferencji udział wzięli także: Cezary Lewandowski,  członek zarządu Kolei Mazowieckich, Mirosław Adam Orliński, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, oraz Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.

– Ta umowa to kolejny krok w stronę rozwoju Kolei Mazowieckich, największego przewoźnika kolejowego na Mazowszu. Nowe pociągi to przede wszystkim nowe możliwości przewozowe, a tym samym wzrost bezpieczeństwa i komfortu pasażerów. To właśnie z myślą o nich stale unowocześniamy tabor. Inwestujemy w nowoczesne, klimatyzowane i przestrzenne pociągi, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych czy rodziców z małymi dziećmi. Zdajemy sobie sprawę jak ważna i niezwykle potrzebna jest komunikacja publiczna na wysokim poziomie i robimy wszystko, by spełniać oczekiwania naszych mieszkańców –mówi Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

405 mln zł brutto – kwota podpisanej umowy – obejmuje nie tylko zakup samych pojazdów, ale także świadczenie usług serwisowych, dostawę pakietu pozderzeniowego (naprawczego) oraz przeszkolenie pracowników. Koleje Mazowieckie, w ramach przewidzianego prawa opcji, będą miały również możliwość zlecenia wykonania do dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 każdego z dostarczonych pojazdów.

Zamówione elektryczne zespoły trakcyjne typu FLIRT to pociągi najnowszej generacji – nowoczesne, lekkie, energooszczędne pojazdy z pudłami wykonanymi ze stopów aluminiowych. Będą jednoprzestrzenne, klimatyzowane, wyposażone w urządzenia informacji wizualno-dźwiękowej i bezprzewodowy dostęp do internetu. Pociągi będą osiągały prędkość 160 km/h. Będą również wyposażone w wewnętrzny i zewnętrzy monitoring, platformę dla osób z niepełnosprawnościami, miejsce dla wózków inwalidzkich, dziecięcych i rowerów, nowoczesne toalety oraz interkom umożliwiający kontakt pasażera z maszynistą w sytuacji awaryjnej, a także defibrylatory AED. FLIRTY będą w pełni zgodne z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI). Ponadto pojazdy wyposażone będą w moduły Europejskiego Systemu Kontroli Pociągu poziomu 2 ERTMS (ETCS + GSM-R).

– Konsekwentnie realizujemy największy kontrakt na zakup ezt w historii polskiej kolei. Razem z dzisiejszą, podpisaliśmy już dwie umowy łącznie na 18 pojazdów. Pierwsze są już budowane w fabryce Stadler Polska w Siedlcach i zgodnie z umową wyjadą na trasę do Działdowa pod koniec roku. 12 ezt z dzisiejszego zamówienia będzie wozić pasażerów na trasie Sochaczew – Warszawa – Celestynów – mówi Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.

Pierwsze, z zamówionych dzisiaj pojazdów, wyjadą na tory w drugim kwartale 2020 r. Pozostałe będą odbierane sukcesywnie aż do końca 2021 r.

– Bardzo się cieszymy z podpisania kolejnej umowy wykonawczej na dostawę naszych nowoczesnych pociągów FLIRT Kolejom Mazowieckim. Aktualnie intensywnie pracujemy w zakładzie w Siedlcach nad produkcją pojazdów z pierwszego zamówienia. Jego realizacja przebiega zgodnie z planem. Dziś możemy zaprezentować nowoczesny, funkcjonalny design pojazdu, spełniający wymagania różnych grup pasażerów. Jestem przekonany, że nowe pociągi przypadną do gustu podróżnym na Mazowszu i będą dobrze służyły przewoźnikowi – mówi Tomasz Prejs, członek zarządu Stadler Polska.

Projekt „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I” POIS.05.02.00-00-0014/17, dofinansowany został z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Projekt uzyskał wsparcie na poziomie 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

– To kolejna bardzo dobra wiadomość dla pasażerów Kolei Mazowieckich. Już wkrótce tabor powiększy się o nowe pociągi, co zdecydowanie poprawi ofertę przewozową naszej spółki. Działająca na rynku kolejowym spółka systematycznie się rozwija i buduje swoją dobrą markę wśród podróżnych – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Podpisując umowę na dostawę 12 pojazdów FLIRT, spółka Koleje Mazowieckie kontynuuje realizację podpisanej 17 stycznia 2018 r. umowy ramowej dotyczącej zakupu 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych – 61 pięcioczłonowych oraz 10 dwuczłonowych. Umowa opiewa na ponad 2,2 mld zł i będzie zrealizowana przy wsparciu środków unijnych z RPO WM 2014 – 2020 (dofinansowanie w wysokości 96,16 mln zł) oraz z POIiŚ 2014 – 2020 (dofinansowanie w wysokości 580 mln zł). Na realizację tej inwestycji KM otrzymały także kredyt na ponad 1 mld zł z Banku Gospodarstwa Krajowego i PKO Banku Polskiego.

Biuro Prasowe Kolei Mazowieckich