Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Celestynów

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Celestynów odbędzie się dnia 4 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Celestynowie.

Proponowany porządek obrad Sesji Rady Gminy Celestynów:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
    a) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów;
    b) przejęcia zadania Powiatu Otwockiego zarządzania drogą powiatową Nr 2718W (ul. Jankowskiego) oraz budowy skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”;
    c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Celestynów a PKP PLK S.A. w sprawie współpracy przy budowie skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”.
  3. Zamknięcie obrad.