Rada Gminy podjęła rękawice – droga do budowy bezkolizyjnej przeprawy pozostaje otwarta

Po kilku łączonych posiedzeniach komisji, które odbyły się w ostatnich dniach, w dniu dzisiejszym podczas wznowionych obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Celestynów podjęto historyczną decyzję. Rada Gminy Celestynów niemal jednogłośnie wyraziła zgodę na budowę bezkolizyjnej przeprawy przez tory kolejowe w Celestynowie, przejęcie od Powiatu Otwockiego zarządzania ulicą Jankowskiego oraz na współpracę z PKP PLK S.A. w sprawie tej inwestycji. 

Rada Gminy Celestynów przyjęła następujące uchwały:

  • Uchwała w sprawie przejęcia zadania Powiatu Otwockiego zarządzania drogą publiczną nr 2718W oraz budowy skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejowa nr 7 w ciągu ul Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”.
    • „Za” głosowało 13 radnych, 1 powstrzymał się od głosu
  • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Celestynów, a PKP PLK S.A. w sprawie współpracy przy budowie skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejowa nr 7 w ciągu ul Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”.
    • „Za” głosowało 13 radnych, 1 powstrzymał się od głosu

Przedstawione powyżej treści uchwał mogą się nieznacznie różnić – ich oryginalna treść zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy Celestynów.

Dalsze losy realizacji tej inwestycji zależą od decyzji Rady Powiatu Otwockiego, m.in. w sprawie przekazania zarządzania ulicą Jankowskiego Gminie Celestynów, a w dalszym etapie ofert złożonych w drodze postępowania przetargowego.