Mobilne miasteczko ruchu drogowego dla dzieci w Celestynowie jeszcze w tym roku

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W gminie Celestynów grant na realizację projektów społecznych trafi do miejscowego Przedszkola Samorządowego. Projekt „Mobilne miasteczko ruchu drogowego dla dzieci” zostanie zrealizowany do końca 2019 roku. Na terenie gminy Celestynów PSE realizują obecnie projekt inwestycyjny budowy linii 400kV relacji Kozienice – Miłosna.

Trwający od lutego konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Idea konkursu jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W gminie Celestynów zwycięskie okazał się projekt, w ramach którego zostanie stworzone mobilne miasteczko ruchu drogowego dla dzieci.

– WzMOCnij swoje otoczenie”, to konkurs promujący inicjatywy społeczne, które zostawią po sobie pozytywny i długotrwały ślad. Projekt mobilnego miasteczka ruchu drogowego kształtuje właściwe postawy i nawyki zapewniające bezpieczeństwo na drodze. Rozwija dziecięcą wyobraźnię i wspomaga umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach. Dzięki projektowi możliwe będzie zwiększenie świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa dzieci w ruchu drogowym. Jesteśmy przekonani, że zrealizowane działanie stanie się wizytówką regionu i jego mieszkańców – mówi Beata Jarosz – Dziekanowska, rzeczniczka prasowa PSE.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

PSE jako właściciel 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ok. 1000 polskich gmin, w których prowadzą działalność eksploatacyjną, zaś w wielu kolejnych realizują projekty inwestycyjne. To właśnie na tych terenach Spółka uruchomiła ogólnopolski konkurs dobrosąsiedzki. Działalność społeczna PSE koncentruje się na wspieraniu projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. w obszarze oświaty, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji zdrowia czy aktywizacji kulturalno-społecznej. Projekty te mają poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia osób w różnym wieku.

PSE