Modernizacja boiska w Glinie jeszcze w tym roku

Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski 12 sierpnia 2019 podpisał umowę na dofinansowanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego modernizacji boiska do gry w piłkę nożną w Glinie. Dofinansowanie dla Gminy Celestynów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019 wynosi 95 250,00 zł.

W ramach zadania zmodernizowane zostanie istniejące w miejscowości Glina boisko sportowe. Wykonane ma zostać boisko sportowe z nawierzchnią trawiastą wraz z nawodnieniem, bramkami, piłkochwytami oraz ławkami dla piłkarzy rezerwowych. Obiekt będzie ogólnodostępny, przeznaczony do gry w piłkę nożną oraz do rozgrywania innych zawodów sportowych.

Realizacja inwestycji jest przewidywana do końca 2019 roku.