Wybrano wykonawców – trybuna powstanie przy Orliku w Celestynowie

Wybrano już 2 wykonawców, którzy zajmą się przebudową infrastruktury towarzyszącej boisku Orlik 2012 w Celestynowie oraz budową nowej trybuny.

Zadanie polegające na budowie chodnika z płyt chodnikowych, przebudowie części ogrodzenia boiska oraz przesunieciu słupa doświetlającego płytę boiska szkolnego zostanie wykonane przez Firmę Wielobranżową EL-MAD Paweł Mądry z Zabieżek, zaś zadanie polegające na budowie trybuny sportowej zadaszonej 5-ciorzędowej o łącznej ilości miejsc siedzących 124 zostanie wykonane przez firmę AVA SEATS Sp. z o.o. z Łodygowic