Dzieci bezpieczne na drodze dzięki PSE

Przedszkole Samorządowe w Celestynowie zostało jednym z laureatów konkursu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dzięki projektowi „Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego” dzieci poprzez zabawę będą uczyć się bezpiecznego zachowania na ulicy.

– Powstanie takiego miasteczka jest bardzo ważne do kształtowania i rozwijania właściwych postaw i nawyków związanych z bezpiecznym i odpowiedzialnym poruszaniem się dzieci po drogach. Dla nauczycieli będzie to doskonałe narzędzie pozwalające na przygotowanie dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym – informuje Elżbieta Płuciennik, dyrektor przedszkola.

– Zależy nam, aby być dobrym sąsiadem i dlatego w gminach, na terenie których realizujemy inwestycje infrastrukturalne, przeprowadziliśmy pierwszą edycję konkursu dobrosąsiedzkiego na grantowe projekty społeczne – mówi Beata Jarosz-Dziekanowska, rzeczniczka prasowa PSE. – Wspierając finansowo najlepsze inicjatywy chcemy poprawiać komfort życia lokalnych społeczności. Jesteśmy przekonani, że zajęcia edukacyjne, podczas których dzieci już od najmłodszych lat uczą się bezpiecznego zachowania na drogach i ulicach, są niezwykle wartościowe i dają długofalowe efekty, również w dorosłym życiu – dodaje.

PSE w ramach jednego ze swoich programów inwestycyjnych budują linię przesyłową relacji Kozienice-Miłosna. Jej trasa przebiegać będzie m.in. przez teren gminy Celestynów. – Dzięki tej inwestycji istotnie zwiększy się niezawodność dostaw energii elektrycznej dla całego regionu – podkreśla Beata Jarosz-Dziekanowska.

Ogłoszony w lutym konkurs PSE „WzMOCnij swoje otoczenie” miał na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu.