RE bez przystanku w Celestynowie

Kursy przyspieszone komunikacji zastępczej oznaczone jako „RE” kursujące między Otwockiem i Pilawą bez zatrzymań nie będą miały swojego przystanku w Celestynowie. Koleje Mazowieckie tłumaczą, że ze względu na przyspieszony charakter połączeń nie ma możliwości uwzględnienia naszej propozycji zmian. Wiązałoby się to z wydłużeniem czasu przejazdu w całej relacji i doprowadziło tym samym do utraty ich głównego atutu.

Od 20 października wprowadzono zmiany w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji zastępczej. Większa ilość autobusów  poza szczytem kursuje w 30 minutowych odstępach czasu. Ostatni autobus komunikacji zastępczej po zmianach odjeżdża 8 minut po planowej godzinie przyjazdu ostatniego pociągu z Warszawy (jest to pociąg SKM Warszawa), czyli o godz. 00:28.