Pociągiem do Warszawy dojedziemy dopiero we wrześniu; w wakacje autobusy aż do Józefowa

Przywrócenie do ruchu pociągów na odcinku Otwock – Celestynów – Pilawa planowane jest na przełomie III i IV kwartału 2020 roku. Zanim jednak to nastąpi, czekają nas jeszcze większe utrudnienia, z których część już się zaczęła. Zamknięty został przejazd w ul. Jankowskiego na okres 4 miesięcy. W III kwartale bieżącego roku zamknięty zostanie odcinek Józefów – Otwock. Zastępcza komunikacja autobusowa zostanie w tym czasie wydłużona do Józefowa i Warszawy-Falenicy.

Warto przy okazji wspomnieć o budowie wiaduktu kolejowego w Celestynowie. Inwestycja ta nie jest ujęta w zakresie rzeczowym modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock – Celestynów – Pilawa. Przedmiotowy obiekt zostanie wykonany w ramach inwestycji pn. “Zaprojektowanie i budowa bezkolizyjnego przejazdu przez tory linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk w ciągu drogi powiatowej nr 2718W (ul. Jankowskiego) w Celestynowie, powiat otwocki, województwo mazowieckie” realizowanej przez Urząd Gminy w Celestynowie przy współpracy ze spółką w ramach projektu pn. “Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogami – etap III”. Realizacja budowy planowana jest na lata 2020-2022. Rozpoczęcie budowy wiaduktu kolejowego będzie wiązało się z kolejnym zamknięciem przejazdu w ciągu ul. Jankowskiego, ponieważ nowobudowany obiekt zlokalizowany będzie w osi przejazdu.