Otwarcie przedszkoli wstrzymane w Gminie Celestynów

Szanowni Państwo,

W dniu 29.04.2020 r. Premier RP poinformował o możliwości otwarcia od 6 maja br. przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Dodał też, że stanie się to pod szczególnym reżimem sanitarnym.

Ogłoszenie otwarcia przedszkoli nastąpiło przed zapowiadanym szczytem epidemii w kraju. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych, rodziców oraz ich opiekunów wstrzymujemy się z podjęciem decyzji o otwarciu placówek do czasu uzyskania niezbędnych informacji.

Podjęliśmy już pierwsze działania poprzez naradę Wójta, Kierownika Oświaty z Dyrektorami szkół i przedszkoli w celu dokonania analizy wytycznych podanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Dokonano przeglądu wytycznych w odniesieniu do uwarunkowań w naszych placówkach wychowania przedszkolnego. Rygorystyczne zalecenia nakładają szereg obowiązków na organ prowadzący, dyrektorów, nauczycieli i rodziców.

Dyrektorzy placówek skontaktują się z rodzicami w celu ustalenia potrzeb i możliwości ich realizacji. Gmina natomiast wystosowała pismo do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Otwocku celem uzyskania opinii o możliwościach i warunkach stopniowego uruchamiania placówek przedszkolnych.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania epidemiologiczne wskazane przez SANEPID oraz uzyskane przez Dyrektorów informacje będą stanowiły podstawę do podjęcia najbardziej racjonalnej decyzji. Kolejne informacje w przedmiotowej sprawie będą Państwu przekazywane na bieżąco.

Wójt Gminy Celestynów
Witold Kwiatkowski