Dotacja na wymianę źródeł ciepła

Wójt Gminy Celestynów informuje, iż od dnia 12 maja 2020 rozpoczyna się nabór wniosków o dotację celową z budżetu Gminy Celestynów, na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. Dotyczy to właścicieli budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych gdzie nastąpi wymiana na piec, korzystniejszy z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach działań Gminy Celestynów skoncentrowanych wokół idei ,,Gmina z dobrym klimatem’’.

Nabór wniosków trwa od 12 maja 2020 do wyczerpania środków.

  • Na co udzielana jest dotacja?
    • Dotacja udzielana jest na wymianę starego źródła ciepła, opalanego paliwem stałym (tj. węglem, drewnem, miałem, koksem) na nowe, korzystniejsze z punktu widzenia energetycznego i ekologicznego.Kto może uzyskać dotację.
  • Kto może uzyskać dotację?
    • Dotację mogą otrzymać wszyscy posiadacze budynków i lokali położonych na terenie Gminy Celestynów: zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, instytucje oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Dotowane są następujące nowe źródła ciepła:
– kotły gazowe – w miejscowościach, gdzie jest sieć gazowa lub rozpoczęte są prace planistyczne w tym zakresie;
– kotły węglowe i pelletowe co najmniej 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012.

Od 1 stycznia 2020 wszystkie sprzedawane piece na paliwo stałe powinny posiadać tzw. “certyfikat Ecodesign” spełniający wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE – w pozostałych miejscowościach na terenie Gminy Celestynów.

Kolejność rozpatrywania.
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez rencistów, emerytów (tj. kobiety po 60 roku życia, mężczyźni po 65 roku życia) oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Pozostałe wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Gminy w Celestynowie (liczy się faktyczna data wpływu do Urzędu).

Zwracamy również uwagę na konieczność przestrzegania kolejności działań:
1. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji do Urzędu Gminy w Celestynowie;
2. Informacja do wnioskodawcy o zakwalifikowaniu do podpisania umowy;
3. Podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Gminą;
4. Zakup i montaż pieca;
5. Złożenie wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami;
6. Wypłata środków po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu.

Jedna myśl na temat “Dotacja na wymianę źródeł ciepła

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *