Obrady (nie)jawne

31 stycznia 2018 wszedł w życie obowiązek transmitowania na żywo sesji rady gmin. W dniu dzisiejszym odbyła się Sesja Rady Gminy Celestynów. Nie została nigdzie udostępniona transmisja, a nagranie zostanie najpewniej zamieszczone z opóźnieniem. Czy zostało popełnione przestępstwo?

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Ustawa o Samorządzie Gminnym, Art. 20 Ust. 1b

We wprowadzonym artykule 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym, użyto wyrażenia “transmisja”, które jasno mówi iż rejestracja obrazu i dźwięku ma następować na bieżąco, w czasie rzeczywistym. Zgodnie z zapisem udostępnienie wyłącznie wcześniej zarejestrowanego nagrania obrad nie będzie spełnieniem ustawowego obowiązku. Gmina tym samym przez cały czas dopuszcza się łamania prawa.

Aby nie być gołosłownym poniżej umieszczamy zrzuty ekranu z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Celestynów, czyli z miejsca w którym nagrania powinny być udostępniane (zgodnie z ustawą powinniśmy mieć dostęp do transmisji także ze strony UG):

Warto rzucić okiem również na kanał w serwisie YouTube na którym udostępniane są “transmisje” z Sesji Rady Gminy Celestynów. Publiczna zawartość kanału jest pusta, w związku z czym mamy z góry utrudniony dostęp do materiałów. Czyżby nasi urzędnicy coś przed nami cały czas ukrywali? Może po prostu boją się, że coś wyjdzie na jaw? Trudno odpowiedzieć na to pytanie…