Gmina Celestynów 40-sta w Polsce – Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego

W Polsce funkcjonuje prawie 2.800 jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie je przebadali naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Analizowali sposób gospodarowania pieniędzmi, pracowali na podstawie oficjalnych danych przekazanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe. W ten sposób powstał Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. Gmina Celestynów w tym roku zajmuje 40. miejsce w Polsce.

Ranking to jedyne w kraju opracowanie, które obejmuje wszystkie samorządy. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. To kompleksowe zestawienie przygotowane pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Surówki, kierownika Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W skład jego zespołu weszli naukowcy z tej uczelni oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W efekcie ich pracy powstał apolityczne zestawienie, mierzone obiektywnymi i aktualnymi wskaźnikami naukowymi. Renomowane, od lat znane w środowisku marki: Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju, Europejski Kongres Samorządów oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie gwarantują najwyższą jakość opracowania i szeroki odzew w grupach, do których opracowanie jest adresowane.

Wielkość wskaźników W1-W7 przed standaryzacją:

  • W1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem (stymulanta)
  • W2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem (stymulanta)
  • W3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem (stymulanta)
  • W4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (destymulanta)
  • W5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń (stymulanta)
  • W6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem (destymulanta)
  • W7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących (stymulanta)

Na podstawie Forum Ekonomicznego