Ruszył przetarg na budowę wiaduktu kolejowego w Celestynowie

Ruszyło postępowanie przetargowe dla realizacji inwestycji budowy wiaduktu kolejowego w Celestynowie w ul. Jankowskiego w zamian za likwidację obecnego przejazdu kolejowego. Inwestycja jest współrealizowana z PKP PLK oraz udziałem finansowym Powiatu Otwockiego. Na to zadanie PKP PLK wspólnie z Gminą Celestynów pozyskała środki unijne w wysokości kilkunastu mln zł. Oferty od potencjalnych wykonawców przedmiotu zamówienia mogą wpływać do końca wakacji.

Przedmiotem zamówienia jest w systemie realizacji inwestycji „zaprojektuj i wybuduj”:

  1. wykonanie dokumentacji projektowej,
  2. uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych,
  3. budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7.
  4. wykonanie dokumentacji powykonawczej,

dla zadania pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy, mającymi zastosowanie normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Regulacjami Zamawiającego i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie podnoszą poziom bezpieczeństwa na sieci kolejowej. Budowa bezkolizyjnej przeprawy w Celestynowie to jedna z wielu inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa, które realizujemy na terenie całej Polski. Nowy obiekt zlikwiduje tzw. wąskie gardło na mapie transportowej miasta, co usprawni komunikację i zapewni bezpieczny i sprawny przejazd pociągów i samochodów – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Budowa wiaduktu kolejowego w Celestynowie wpisuje się w realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projekt poprawy bezpieczeństwa. Celem jest zastępowanie przejazdów kolejowo-drogowych skrzyżowaniami bezkolizyjnymi. PLK realizują ten program we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i zarządcami dróg. W województwie mazowieckim do projektu pn. “Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” zakwalifikowało się 8 inicjatyw budowy bezkolizyjnych skrzyżowań. To obiekty w Teresinie, Ożarowie Mazowieckim, Ołtarzewie, Pruszkowie, Ciechanowie, Celestynowie oraz wiadukt i kładka w Legionowie.

Łącznie w całym kraju w ramach projektu planowana jest budowa 31 obiektów, w tym 25 wiaduktów i 6 przejść dla pieszych. Bezpieczne skrzyżowania powstały i są budowane również w ramach Krajowego Programu Kolejowego na modernizowanych liniach m.in.: Warszawa – Białystok, Warszawa – Poznań, Kraków – Rzeszów i Warszawa – Lublin.

Warto zaznaczyć, że temat budowy bezkolizyjnej przeprawy w Celestynowie powrócił dzięki naszym działaniom w 2015 roku, a dokładniej wychwycenia braków w dokumentacji środowiskowej. Uznaliśmy wówczas, że to dobry moment do działania – zebraliśmy pod stacją kolejową ponad 500 podpisów i wraz z petycją przekazaliśmy sprawę do władz Gminy. Nowy Wójt nie mógł już zignorować tego działania i jeszcze w tym samym roku podjęto rozmowy władz gminy ze spółką PKP. Ostatecznie w 2017 roku został podpisany list intencyjny w sprawie budowy wiaduktu. Dopiero w tym momencie całkowicie pałeczkę do działań przejął Urząd Gminy, który jednocześnie przestał nas informować o postępach w sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *