Kolejny sukces Przedszkola Samorządowego w Celestynowie!

Przedszkole Samorządowe w Celestynowie po raz drugi wzięło udział w organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne programie grantowym „WzMOCnij swoje otoczenie”. Opracowany przez Przedszkole projekt pt. „Integracja sensoryczna – inwestycją w przyszłość dzieci” został nagrodzony grantem w wysokości 20 000 zł. Jest to już drugi, zaraz po nagrodzonym w czerwcu 2019r. „Mobilnym miasteczku ruchu drogowego” projekt wygrany przez nasze Przedszkole!

Głównym założeniem projektu jest stworzenie w przedszkolu sali integracji sensorycznej, umożliwiającej wyrównanie deficytów rozwojowych oraz szans edukacyjnych dzieci na kolejnych szczeblach nauki. Przedszkole Samorządowe w Celestynowie będzie pierwszą na terenie naszej Gminy placówką posiadającą profesjonalną salę do prowadzenia systematycznej terapii integracji sensorycznej.
Czym zatem jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna pozwala odczuwać, porządkować, składać w spójną całość oraz rozumieć w relacji do siebie bodźce słuchowe, wzrokowe, dotykowe, pochodzące z ruchu i grawitacji oraz węchowe i smakowe, które dochodzą do mózgu za pomocą zmysłów. Dzięki temu jest możliwe zachowanie adekwatne do sytuacji. Dziecko dzięki integracji sensorycznej jest w stanie poruszać się w skoordynowany sposób, skupiać uwagę na zabawie i nawiązywać prawidłowe relacje społeczne. Czasem proces integracji sensorycznej nie przebiega tak sprawnie, jak powinien. Wtedy z pomocą przychodzi terapia metodą integracji sensorycznej.

Dzięki realizacji projektu dzieci będą miały szansę na lepszy rozwój oraz bieżące niwelowanie zaburzeń i dysfunkcji. Jednorazowa inwestycja przyniesie wymierne, długofalowe korzyści, ponieważ przez wiele kolejnych lat dzieci będą miały zapewnioną profesjonalną, specjalistyczną i bezpłatną pomoc. Z uwagi na coraz większą ilość dzieci wymagających zajęć terapeutycznych, sala i jej wyposażenie posłużą również do prowadzenia innych zajęć specjalistycznych, tj. terapia ręki czy gimnastyka korekcyjna.

„WzMOCnij swoje otoczenie” to program promujący inicjatywy społeczne, które zostawią po sobie pozytywny i długotrwały ślad. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Jako właściciel 14 692 kilometrów linii oraz 107 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ok. 1000 polskich gmin, w których prowadzą działalność eksploatacyjną, zaś w wielu kolejnych realizują projekty inwestycyjne. To właśnie na tych terenach Spółka uruchomiła kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu dobrosąsiedzkiego. Działalność społeczna PSE koncentruje się na wspieraniu projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. w obszarze oświaty, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji zdrowia czy aktywizacji kulturalno-społecznej.

Patrycja Pusek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *