Celestynów trafił jako jeden z pierwszych do Atlasu Nienawiści

Co najmniej 23 kościoły już w dobę po liście KEP zaczęły zbierać podpisy pod projektem “Stop LGBT” zakazującym marszów równości. Wśród listy Atlasu Nienawiści pojawił się między innymi Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Celestynowie.

Jak informują organizatorzy zbiórki “Ustawa #StopLGBT ma na celu wprowadzenie gwarancji faktycznej ochrony małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa poprzez eliminację z przestrzeni publicznej zgromadzeń negujących te podstawowe wartości.”

Na początku przytoczymy cytaty papieża Franciszka:

“(…) Geje nie powinni być marginalizowani i powinni stanowić integralną część społeczeństw, w których żyją. “

” Często spotykam się z tym, że ludzie zamieszczają fotki z ukochaną osobą i np. deklarują wiarę katolicką albo miłość do porzuconych zwierząt, a zaraz potem piszą posty pełne nienawiści np. wobec żydów albo gejów używając przy tym najbardziej toksycznego i obrzydliwego języka!”

Zachęcamy do lektury treści ustawy [TUTAJ] i zapoznania się z artykułem 54 Konstytucji RP poniżej:

1. ) Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2.) Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

Artykuł 54. Konstytucji RP

Jak czytamy na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich:

Wolność słowa, wyrażana bezpośrednio lub poprzez środki przekazu, jest tradycyjną wolnością konstytucyjną. Artykuł 54 gwarantuje trzy odrębne choć powiązane ze sobą wolności: wolność wyrażania swoich poglądów, wolność pozyskiwania informacji oraz wolność rozpowszechniania informacji.

Wyrażenie „pogląd” należy w tym wypadku rozumieć jak najszerzej, jako wyrażanie osobistych ocen, prezentowanie opinii czy przypuszczeń, informowanie o faktach etc. Wolność ta ma zastosowanie zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej (choć szczególnego znaczenia nabiera na gruncie przestrzeni publicznej, życia społecznego, a zwłaszcza politycznego), obejmuje osoby fizyczne i prawne. Forma wyrażania poglądów może być dowolna, niekoniecznie poprzez wypowiedzi słowne (np. poprzez noszenie określonego stroju).

Wolność pozyskiwania informacji dotyczyć może zbierania danych z dowolnych sfer życia publicznego (art. 61 Konstytucji nakłada na władze obowiązek udzielania odpowiednich informacji) lub prywatnego.

Poprzez rozpowszechnianie informacji należy rozumieć udostępnianie zebranych danych osobom trzecim (indywidualnie wybranym) lub upowszechnianie ich (czyli podawanie do wiadomości publicznej, np. poprzez środki społecznego przekazu). Potwierdza to konstytucyjną zasadę wolności prasy zawartą w art. 14.

W ustawie pojawił się zapis “W trakcie zgromadzenia zabrania się (…) wszelkich zachowań oraz działań godzących w moralność publiczną, w tym w szczególności mogących zgorszyć lub zdemoralizować dzieci lub młodzież w wieku do lat 18”. Tutaj warto się zastanowić, czy jedna z fundacji, której postulaty są promowane przez Kościół nie robi tego w bardziej drastyczny sposób. Wystarczy przypomnieć o furgonetkach jeżdżących po miastach wojewódzkich, na których znajdują się zdjęcia martwych płodów. Czy to nie zgarsza? Zanim podpiszecie inicjatywę obywatelską, zapoznajcie się z nią oraz obowiązującymi wolnościami w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *