17.12.1833
Założenie księgi wieczystej pod nazwą Radzin

Leopold Radziński nabył od swojego ojca Józefa dobra, dla których założył księgę wieczystą pod nazwą Radzin.

24.07.1877
Zakończenie budowy Kolei Nadwiślańskiej

Zakończenie prac budowlanych na Kolei Nadwiślańskiej. W rekordowym czasie trzech lat powstało 522 km toru o rozstawie rosyjskim.

17.08.1877
Otwarcie Kolei Nadwiślańskiej

Otwarto Kolej Nadwiślańską łączącą Kowel z granicą Prus Wschodnich przez Chełm, Lublin, Dęblin, Warszawę, Mławę. Był to najdłuższy szlak kolejowy Królestwa Polskiego. Kolej Nadwiślańska miała bogatą sieć połączeń lokalnych, m. in. pomiędzy Dęblinem i Łukowem. Już w 1887 r. zatrudniała 2364 osoby – zawiadowców, kasjerów, dróżników, zwrotniczych, stróżów, pracowników służb remontowych, w tym także kobiety. Miała własną kasę emerytalną i służbę zdrowia. Odegrała ona zasadniczą rolę w powstaniu i rozwoju Celestynowa. W 1900 roku powstał budynek dworcowy, który do dziś istnieje jako jeden z nielicznych.

26.07.1906
Napad na pociąg

Czwartek, 26 lipca 1906. Na stacji w Celestynowie spora grupa podróżnych oczekuje na pociąg do Warszawy. Pociąg z Sosnowca, który miał ruszyć o godzinie 07:01 spóźnia się. Około godziny 08:30 pociąg przybywa na stację i rusza w stronę Warszawy. Niewiele dalej, w lesie nastąpiło nagłe gwałtowne hamowanie. Kilku młodych ludzi wyskakuje z wagonu. Dziesięciu uzbrojonych ludzi otoczyło parowóz i grożąc śmiercią z rewolwerów Browninga nakazali maszyniście stać i nie ruszać się z miejsca. Za parowozem w wagonie bagażowym podoficer żandarmerii kolejowej eskortował skrzynki z kas kolejowych. Został on zabity od strzałów. Złoczyńcy odczepili parowóz, dwa wagony i ruszyli dalej z 15 tys. rubli. Akcja, którą dowodził Adam Bujno, była efektem działania członków organizacji bojowej PPS.

20.02.1920
Objęcie cegielni przez Józefa Kociszewskiego

GR w Karczewie upoważniła Józefa Kociszewskiego – członka rady do starań o objęcie cegielni w Celestynowie po Korniłowie.

11.05.1920
Udzielenie zapomogi na szkołę w Celestynowie

W aktach gminy Karczew jest wzmianka, że na szkołę w Celestynowie udzielono zapomogę.

17.07.1927
Poświęcenie kaplicy w Celestynowie

Dokonano poświęcenia kaplicy w Celestynowie. Pierwsze nabożeństwo odprawił ks. prałat Piotr Górski, a pierwsze kazanie wygłosił ks. Józef Stolarski, proboszcz z Karczewa.

13.08.1929
Erygowanie Parafii Celestynów

Ks. kard. Aleksander Kakowski, arcybiskup, metropolita warszawski, erygował parafię Celestynów – dekanat praski, wydzieloną z następujących parafii: Celestynów z parafii Kołbiel, wsie Lasek i Dąbrówka oraz majątki Skarbonka, Strzępki, Radzin i Cegielnia z parafii Karczew oraz wsie Dyzin z parafii Glinianka.

31.05.1930
Zabezpieczenie placu pod budowę obiektów użyteczności publicznej

W sprawie zagospodarowania gruntów po majątku prywatnym Radzin Gminna Rada poleciła zabezpieczenie placu pod budowę szkół, urzędu pocztowego, urzędu gminy i innych budynków użyteczności publicznej.

30.11.1932
Poświęcenie kościoła w Celestynowie

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, odbyło się poświęcenie kościoła parafialnego w Celestynowie, którego dokonał ks. bp Stanisław Gall. Najświętszy Sakrament przeniesiono z kaplicy drewnianej do nowego kościoła. Z czasem w kaplicy urządzono dom katolicki i scenę teatralną.

02.08.1933
Powstanie Agencji Pocztowo-Telegraficznej

Powstała Agencja Pocztowo-Telegraficzna. Mieściła się ona w domu S. Papisa.

23.11.1934
Letnisko Celestynów

Członek RG S. Jankowski poprosił starostę warszawskiego o zaopiekowanie się Celestynowem ze względu na jego letniskowy charakter i specjalne potrzeby, takie jak drogi, osuszenie terenu i inne.

18.08.1936
Otwarcie biblioteki w Celestynowie

Otwarto bibliotekę publiczną, która mieściła się w budce gromadzkiej na placu targowym.

19.12.1938
Śmierć Edmunda Jankowskiego

Zmarł w Warszawie Edmund Jankowski (ur. 7 sierpnia 1849) – prof. Wolnej Wszechwicy i SGGW. Autor i redaktor licznych książek i artykułów o tematyce ogrodniczej. W 1893 r. zakupił i zagospodarował 250 morgów ziemi z dawnych dóbr otwockich. Wspierał moralnie i materialnie wiele poczynań Celestynowa. Jego imieniem została nazwana ulica w Celestynowie łącząca dziś wschodnią dzielnicę z zachodnią (przejazd kolejowy). Ku jego pamięci wmurowano epitafium w miejscowej świątyni.

01.09.1939
Bombardowanie Celestynowa

Po wybuchu II wojny światowej, 1 września 1939 około godziny 17, w wyniku nalotu Luftwaffe na infrastrukturę kolejową zginęło 10 osób. Ciężko ranna nauczycielka tutejszej szkoły zmarła w szpitalu siedem dni później. Pomnik upamiętniający to wydarzenie stoi obok budynku stacji.

17.09.1939
Aresztowania przez Niemców

W Celestynowie dokonano aresztowania 136 mężczyzn. Większość z nich zostało wywiezionych na roboty.

10.12.1939
Ciężkie czasy dla edukacji - tajne nauczanie

Niemieccy okupanci nakazali oddać podręczniki do historii i geografii oraz polskie czytanki, mapy i emblematy. Jednak prowadzono tajne nauczanie w zakresie przedmiotów zakazanych przez Niemców (historia, geografia, język polski).

30.12.1939
Pierwsza egzekucja w Celestynowie

W święta Bożego Narodzenia 1939 w Celestynowie miał miejsce bandycki napad na jednego z mieszkańców. Następnego dnia aresztowano kilku celestynowian i wywieziono na przesłuchanie do Otwocka. Po przesłuchaniu zatrzymani zostali zwolnieni. 30 grudnia do Celestynowa przyjechało kilka ciężarówek wojska. Aresztowano kilkudziesięciu mężczyzn. Większość po przesłuchaniu na piętrze stacji PKP zwolniono. 18-tu wyprowadzono na tzw. górkę Brzezińskiej przy ul. Osieckiej i rozstrzelano.

29.08.1942
Przekazanie do użytku Szkoły Podstawowej w Celestynowie

Przekazano do użytku budynek przy ul. Szkolnej, Szkole Podstawowej w Celestynowie. Obecnie w tym miejscu znajduje się przedszkole, a dawny budynek nie istnieje. Z tej okazji posadzono pamiątkowy dąb (również nie istnieje).

19.05.1943
Akcja pod Celestynowem

W nocy z 19 na 20 maja 1943 r. miała miejsce Akcja pod Celestynowem. Opanowano stację kolejową, odcięto łączność telefoniczną, gdy pociąg wjechał na peron, inny patrol opanował parowóz i sterroryzował jego obsługę. Główna grupa harcerzy z Grup Szturmowych zaatakowała gestapowców ochraniających dołączoną do pociągu więźniarkę. Efektem tych działań było uwolnienie 49 więźniów, których bezpiecznie ewakuowano. Zginęło także pilnujących ich 4 gestapowców. Akcja zakończyła się sukcesem i potwierdziła zdolności dowódcze „Zośki”, obecnego patrona Szkoły Podstawowej w Celestynowie. Kolejną akcję dywersyjną w nocy z 11 na 12 grudnia 1943 dokonał oddział pod dowództwem Józefa Czumy ps. „Skryty”. W wyniku ataku na niemiecki pociąg z żołnierzami Wehrmachtu i zaopatrzeniem zginęło 120 Niemców, 130 zostało ciężko rannych, 7 z nich zmarło w szpitalach, oraz 100 lekko rannych. Akcja trwająca 15 minut spowodowała 30-godzinną przerwę w kursowaniu pociągów.

27.09.1943
Próba zatrzymania pociągu w Starej Wsi

Akcja Armii Krajowej, której celem było zatrzymanie jadącego na wschód pociągu towarowego ze sprzętem wojskowym oraz zdobycie przewożonej nim broni. Opanowano stację i urządzenia kolejowe. Do akcji nie doszło, ponieważ ruch na tej trasie był wstrzymany z powodu wysadzenia torów na odcinku Olszynka Grochowska — Wawer.

13.12.1943
Wysadzenie pociągu w Starej Wsi

Wysadzenie niemieckiego pociągu wojskowego miało miejsce w lesie niedaleko przejazdu kolejowego od strony Starej Wsi. Akcji dokonali żołnierze Kedywu Oddziału Dywersyjnego Okręgu Warszawskiego AK „Otwock” pod dowództwem porucznika Józefa Czumy „Skrytego”. Zginął podchorąży Jan Kuczyński, ps „Rawicz”, a ciężko ranny został Kazimierz Drozdowski, ps „Mruk” – został on aresztowany i zgładzony przez Gestapo. Obaj żołnierze należeli do Oddziału AK w Falenicy.

28.07.1944
Wyzwolenie Celestynowa

W piątek 28 lipca 1944 roku ruch pociągów pasażerskich i towarowych przez Celestynów ustał całkowicie od wczesnych godzin porannych. Tego dnia rano od strony Warszawy wjechał niemiecki pociąg opancerzony. Składał się on z kilku wagonów opancerzonych z działami, opancerzonego parowozu oraz dwóch platform odkrytych na początku i na końcu. Pociąg po krótkotrwałym postoju na stacji ruszył w kierunku Pilawy. Wśród mieszkańców nastąpiło zaniepokojenie faktem przejazdu pociągu, bowiem wszyscy zdawali sobie sprawę, że pancerka musi wrócić tą samą trasą. Część z nich postanowiła opuścić domy i ukryć się w lesie. Około godziny 14/15 w kierunku Otwocka leśnym duktem od strony Zabieżek podążała kolumna konnych taborów i wycofujące się wojsko niemieckie. Późną godziną popołudniową pociąg pancerny przejechał z pełną prędkością w kierunku Otwocka. Wszyscy zrozumieli, że była to ucieczka. Chwilę potem od strony południowej z okolic Reguta i Taboru słychać było jednolity warkot motorów. Był to 16 korpus pancerny Armii Czerwonej wchodzący w skład 2 Armii Pancernej Gwardii. Dzięki szybkiej marszrucie z okolic Dęblina i dużej ilości czołgów, pancerka wycofała się i nie zaryzykowała zniszczyć stacji i torów kolejowych ze względu na strach przed zbliżającym się pancernym klinem. Po kilku dniach po wkroczeniu Sowietów na tereny celestynowskie, NKWD rozpoczęło aresztowania żołnierzy AK. Aresztowanych trzymano w piwnicach pensjonatu „Tęczynek”, a następnie przewieziono do obozu w Rembertowie. Część wcielono do I Armii Wojska Polskiego, innych deportowano w głąb ZSRR. Aresztowania prowadzono w okresie późniejszym.

29.07.1944
Ocalenie dworców i torów kolejowych przed zniszczeniem

Niemcy po nieudanej próbie zniszczenia torów i dworców „Nadwiślanki” poprzedniego dnia postanowili jeszcze raz od strony Warszawy wjechać pancerką w kierunku Pilawy i dokonać zaplanowanych zniszczeń. Pancerka do Celestynowa nie dotarła. Została ona zatrzymana w okolicach przystanku kolejowego Pogorzel, dzięki celnym strzałom czołgistów 16 korpusu ustawionych na górce i czekających na napastników. Zatrzymana pancerka została spalona.

26.08.1946
GRN Karczew przejmuje szkoły

GRN w Karczewie przejęła Gimnazjum i Liceum w Celestynowie i zatwierdziła nazwę „Samorządowe Gimnazjum i Liceum w Celestynowie”

01.07.1952
Powstanie Gminy Celestynów

Gmina Celestynów powstała – de iure – 1 lipca 1952 w powiecie warszawskim w woj. warszawskim. De facto, gmina Celestynów nie powstała, ponieważ w następstwie likwidacji powiatu warszawskiego, przeniesiono ją tego samego dnia do nowo utworzonego powiatu miejsko-uzdrowiskowego Otwock, gdzie została przekształcona w jedną z jego ośmiu jednostek składowych – dzielnicę Celestynów.

20.07.1952
Energia elektryczna dociera do Celestynowa

Po raz pierwszy w Celestynowie doświadczono dobrodziejstwa energii elektrycznej, w tamtych czasach głównie oświetlenie.

05.02.1955
Śmierć Michała Rękasa

Dr Michał Rękas zmarł w Celestynowie (ur. 19 września 1903 r.) – nauczyciel, publicysta i działacz społeczny. W 1931 r. ukończył studia wyższe. Od 1935 r. kierownik oddziałowej Szkoły Powszechnej w Celestynowie, organizator tajnych kompletów szkoły średniej, współorganizator WSGW w Łodzi, działacz ruchu ludowego, poseł do Sejmu, autor książek i artykułów prasowych. Pochowany na miejscowym cmentarzu. Jego imieniem nazwano ulicę w Celestynowie.

12.01.1958
Pierwszy pociąg elektryczny przez Celestynów do Pilawy

Na stację do Celestynowa przybył pierwszy pociąg zasilany elektrycznie. Maszynistą tego składu był mieszkaniec, Władysław Koc.

15.05.1959
Pomnik Walczących o Polskie Szyny

Przy trasie Celestynów – Otwock, na wysokości przejazdu kolejowego w Pogorzeli dokonano odsłonięcie pierwszego pomnika poświęconego Walce o Polskie Szyny.

09.09.1961
Odbudowano szkołę w Ostrowie

Po odbudowie rozpoczęła działalność edukacyjną Szkoła Podstawowa w Ostrowie.

21.06.1962
Powstanie OSP Celestynów

Ochotnicza Straż Pożarna w Celestynowie powstała z inicjatywy J. Stawikowskiego. Zarząd liczył 45 druhów. J. Stawikowski został honorowym członkiem OSP.

07.02.1963
Tysiąclatka w Celestynowie

Oddano do użytku Tysiąclatkę dla Liceum Ogólnokształcącego. Budynek był niewykończony. Wydział Oświaty w Otwocku przydzielił 3 izby szkole podstawowej ze względu na jej trudne warunki lokalowe.

fot. Gimnazjum w Celestynowie (05.10.2005)

14.06.1966
Wizyta Prymasa Tysiąclecia w Celestynowie

Do Celestynowa przybył Prymas Tysiąclecia, ks. kard. Stefan Wyszyński, aby konsekrować zakupione do kościoła parafialnego dzwony. Dzwonom nadano następujące imiona: „Maryja”, „Józef”, „Andrzej Bobola”. Prymas Polski, wśród niekończących się owacji, mówił o Soborze Watykańskim II, gorąco zachęcając zgromadzonych licznie parafian do wytrwania w „wierze Ojców”. Zasługą ks. Płudowskiego jest również budowa czternastogłosowych organów, które wykonał mgr Włodzimierz Truszczyński z Warszawy. Organy po raz pierwszy uświetniły liturgię na Mszy Świętej we wrześniu 1968 roku.

31.08.1966
Śmierć Jana Stanisława Paulusa

Zmarł Jan Stanisław Paulus (ur. 29 sierpnia 1888). Studia wyższe ukończył w Sorbonie i Curychu. Wszechstronnie wykształcony biolog, geograf, astronom. W latach 1932-1939 dyrektor Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Otwocku. W latach 1944-1949 dyrektor i wykładowca Samorządowego Gimnazjum i Liceum w Celestynowie. Pochowany na miejscowym cmentarzu.

01.09.1967
Powstanie Technikum w Celestynowie

Powstały: Technikum Mechaniczno-Elektryczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa – prowadzono 1 klasę technikum i 3 klasy ZSZ, pierwsza matura w Technikum odbyła się w 1972.

01.01.1973
Powstanie Gminy Celestynów

W powiecie otwockim utworzono po raz pierwszy de facto gminę Celestynów.

12.10.1974
Obelisk przy PKP upamiętnia Akcję pod Celestynowem

Odsłonięto obelisk na stacji PKP Celestynów dla upamiętnienia odbicia więźniów politycznych przez Armię Krajową 20 maja 1943.

12.03.1975
Otwarcie Zbiorczej Szkoły Gminnej

12 marca 1975 roku po 2 latach budowy miało miejsce uroczyste otwarcie Zbiorczej Szkoły Gminnej przy ulicy Wrzosowej. Szkole nadano imię „XXX–lecia PRL”. Dotychczasowy budynek szkoły przy ul. Szkolnej został wykorzystany na przedszkole.

fot. SP Celestynów

20.07.1977
Powstanie GOPiK

Na podstawie Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Celestynowie został utworzony Gminny Ośrodek Propagandy i Kultury.

17.07.1983
Oddanie do użytku "Domu Strażaka"

Oddano do użytku „Dom Strażaka”, piętrowy, z dużą salą na imprezy, trzy boksy na samochody i sprzęt strażacki, zbudowany ogromnym wysiłkiem miejscowej OSP przy pomocy władz administracyjnych i strażackich oraz sąsiednich organizacji pożarniczych, a także młodzieży ze szkół podstawowych i technikum.

09.05.1988
Powstanie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

Na terenie województw: siedleckiego (w 1986) i warszawskiego powstał Mazowiecki Park Krajobrazowy. W obecnym kształcie obejmuje on tereny leżących na Równinie Wołomińskiej i Garwolińskiej Lasów Otwockich i Celestynowskich, które są pozostałością dawnej Puszczy Osieckiej. Celem ochrony jest zachowanie lasów i najcenniejszych przyrodniczo zbiorowisk oraz wartości historycznych i kulturowych tego rejonu.

09.02.1990
Powstanie miesięcznika samorządowego "Celestynka"

Ukazał się pierwszy numer miesięcznika samorządowego „Celestynka”. Redaktorem naczelnym został Wojciech Pasternak.

07.10.1990
Umowa partnerska Gminy Celestynów z Clapiers

Historia przyjaźni Celestynowa i bliźniaczej gminy Clapiers nie jest długa. Zaczęła się jesienią 1990 roku od spotkania delegacji francuskiej z mieszkańcami gminy Celestynów w Pogorzeli. Nastąpiło to z inicjatywy prof. Sylwestra Porowskiego. W październiku tego samego roku podpisano z gminą Clapiers umowę partnerską i ten moment można uznać za początek zainteresowania Francją oraz jej kulturą.

21.10.1990
Powstanie CTK


Powstało Celestynowskie Towarzystwo Kulturalne.

15.08.1992
Oddanie do użytku Urzędu Gminy
Urząd Gminy

Oddano do użytku pomieszczenia Urzędu Gminy w Celestynowie przy ulicy Reguckiej. Obchodzono uroczystości związane z czterdziestoleciem powołania Gminy Celestynów.

31.12.1992
Ponowne powołanie Nadleśnictwa Celestynów

Zarządzeniem nr 64 MOŚZNiL, ponownie powołano Nadleśnictwo Celestynów w granicach, w jakich znajduje się obecnie.

15.08.1993
Pierwszy Dzień Celestynowa

Z inicjatywy ówczesnego Wójta Gminy Celestynów Tomasza Atłowskiego, po raz pierwszy zorganizowano Festyn, zwany odtąd Dniem Celestynowa (dzisiaj Dzień Gminy Celestynów).

25.12.1993
Erygowanie Parafii w Starej Wsi i Ostrowie

Parafię erygował Bp Kazimierz Romaniuk z części parafii Celestynów i Niepokalanego Serca Maryi w Otwocku-Śródborowie. Tego samego dnia erygowana została także parafia Ostrów z parafii Glinianka i Celestynów.

10.04.1999
Pierwszy Honorowy Obywatel

Dr Anna Zajączkowska otrzymała godność Pierwszego Honorowego Obywatela Gminy Celestynów.

01.09.1999
Powstanie Gimnazjum w Celestynowie

1 września 1999 roku w wyniku reformy edukacji rozpoczęło działalność Publiczne Gimnazjum w Celestynowie, które zajęło II piętro Szkoły Podstawowej w Celestynowie. Szkole Podstawowej przydzielono w zamian budynek byłego ośrodka zdrowia przy ul. Reguckiej. W tej tzw. „Małej szkółce” uczyły się klasy pierwsze i drugie w trybie dwuzmianowym.

21.12.1999
Ponurzyca wcielona do Gminy Celestynów

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.12.1999 w sprawie ustalenia granic niektórych gmin zmieniły się granice Gminy Celestynów poprzez przyłączenie obszaru wsi Ponurzyca z Gminy Osieck.

19.05.2002
Rozbiórka dworca kolejowego w Zabieżkach

W czasie gdy mieszkańcy Zabieżek tłumnie uczestniczyli w Mszy Świętej niezidentyfikowana grupa robotników rozpoczęła rozbiórkę stuletniego budynku stacyjnego w Zabieżkach. Nieistniejący budynek był jednym z najładniejszych dworców na linii Warszawa-Lublin.

26.08.2003
Nadanie patrona Gimnazjum

Gimnazjum w Celestynowie nadano uchwałą Rady Gminy imię Józefa Czumy „Skrytego”. Od końca września 1943 roku dowodził on oddziałem dyspozycyjnym Kedywu Okręgu Warszawskiego AK, który wiele akcji zbrojnych przeprowadził w okolicach Celestynowa. Do maja 1944 roku zorganizował ponad 20 akcji bojowych.

29.08.2003
Nadanie imienia WOFiTM

Po rocznej akcji przygotowawczej kierowanej przez komendanta ośrodka płk. mgr farm. Tadeusza Domagalskiego, Wojskowemu Ośrodkowi Farmacji i Techniki Medycznej nadano imię płk. dr farm. Karola Czernego.

31.03.2004
Nadanie imienia Józefa Czumy "Skrytego" Gimnazjum w Celestynowie

Gimnazjum w Celestynowie nadano uroczyście imię i wręczono sztandar oraz odsłonięto tablicę pamiątkową. Gimnazjum zaczęło nosić imię por. Józefa Czumy „Skrytego” – dowódcy wielu akcji sabotażowych na odcinku Warszawa-Celestynów i Warszawa-Mińsk Mazowiecki.

01.09.2004
Uroczyste odsłonięcie pomnika ofiar bombardowania

W 65. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej miało miejsce uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika upamiętniającego ofiary nalotu na Celestynów.

27.10.2004
Wyburzenie "Koprówki"

Rada Gminy Celestynów podjęła decyzję o wyburzeniu obiektu w fatalnym stanie.

07.10.2006
Otwarcie bieżni w Celestynowie

Dokonano uroczystego otwarcia bieżni przy Gimnazjum im. por. J. Czumy „Skrytego” w Celestynowie.

fot. M. Koślak

25.05.2007
I Oficjalna Wizyta Hilarego Koprowskiego w Celestynowie

Profesor Hilary Koprowski oficjalnie odwiedza Celestynów przy okazji nadania mu honorowego obywatelstwa.

16.05.2008
Nadanie imienia Batalionu "Zośka" Szkole Podstawowej w Celestynowie

Szkole Podstawowej w Celestynowie nadano imię Batalionu „Zośka”. Nadania imienia dokonał biskup Stanisław Kędziora. W uroczystościach brali udział żołnierze Batalionu „Zośka”: Stanisław Sieradzki ps. „Świst”, Tytus Karlikowski, Tomasz Nowakowski, Jan Maruszewski, Henryk Kowal, Stanisław Krawczyk (uczestnik Akcji pod Celestynowem) oraz dwie sanitariuszki Marta Glińska i Alicja Pawłowska.

04.07.2008
Skatepark także w Celestynowie

Ukończono montaż urządzeń na Skateparku w centrum Celestynowa. Nawierzchnię skateparku wykonano z kostki. Zamontowanych zostało 6 przeszkód: Bank Ramp, Manualbox, Poręcz prosta, Quoter, Funbox z grindboxem 2/3, Funbox z rurką 2/3.

01.09.2009
Otwarcie boiska przy SP Stara Wieś

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2009/10 w Starej Wsi miało miejsce uroczyste otwarcie nowowybudowanego boiska. Jego otwarcia dokonały władze gminy, dyrekcja szkoły, proboszcz parafii oraz reprezentant uczniów.

15.10.2009
Otwarcie Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie

W ramach funkcjonowania Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Warszawskie” został otwarty kompleks Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie. Symbolicznego przecięcia wstęg dokonali Wojciech Fonder, Janusz Dawidziuk i Stefan Traczyk.

28.01.2010
II Oficjalna Wizyta Hilarego Koprowskiego w Celestynowie

Profesor Hilary Koprowski ponownie oficjalnie odwiedza Celestynów. Szkoła Podstawowa wykonała na tę okazję gazetkę „Koprówka – dom rodzinny naszego Przyjaciela”.

fot. SP Celestynów

18.11.2011
Golgota Leśników Polskich

Na terenie Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie dokonano uroczystego odsłonięcia pomnika „Golgota Leśników Polskich i Ich Rodzin na Wschodzie w Latach 1939-1948”. „Golgotę Wschodu” tworzą granitowy kamień z wizerunkiem Matki Boskiej Katyńskiej oraz urna z ziemią z Katynia pobraną przez delegację leśników 10 kwietnia 2010. Nad całością góruje drewniany, nierównoramienny krzyż. W pobliżu znajdują się trzy głazy z wyrytymi napisami: „Katyń”, „Kresy”, „Sybir”. Za pomnikiem posadzono 100 dębów, przy których stoją słupki z tabliczkami zawierającymi nazwiska leśników pomordowanych przez Sowietów w 1940. Jeden z dębów posadził osobiście abp Henryk Hoser. Pomnik został sfinansowany ze składek leśników, nadleśnictw, dyrekcji regionalnych, dzięki wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz wielu innych życzliwych osób.

02.02.2014
Powstanie Fundacji CEAS

Powstała Fundacja Centrum Edukacji i Aktywizacji Społecznej. Główne inicjatorki tej organizacji to dwie ponurzyckie mamy, które zaangażowały się całym sercem w rozwój Ponurzycy. Datę tą uznaje się jako rozpoczęcie nowej historii wsi.

06.08.2014
Rozpoczęcie budowy Hali Sportowej

Ruszyła budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy Zespole Szkół w Celestynowie. Inwestycja została ukończona w 2016 roku dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji ujętych w programie rozwoju bazy sportowej. Łączny koszt przedsięwzięcia to kwota 4 414 776 zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosła 2 300 000 zł.

08.11.2015
Konsekracja kościoła w Starej Wsi

Biskup Warszawsko-Praski Henryk Hoser dokonał konsekracji kościoła w Starej Wsi.

24.05.2016
Ćwiczenia KOLEJ 2016

Na terenie stacji kolejowej w Celestynowie przeprowadzono powiatowe ćwiczenia służb ratunkowych. Zasymulowano zderzenie busa z pociągiem Kolei Mazowieckich, pożar oraz ewakuację pasażerów pociągu. Akcja miała na celu sprawdzenie skuteczności zastępów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na wypadek wystąpienia zagrożeń komunikacyjnych oraz systemu alarmowania.

23.11.2016
Otwarcie Izby Pamięci Szkół Ponadpodstawowych


23 listopada 2016 roku w Zespole Szkół w Celestynowie (obecnie budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie) otwarto izbę pamięci „Historia Szkół Ponadpodstawowych w Celestynowie”.

19.12.2016
Otwarcie Hali Widowiskowo-Sportowej w Celestynowie

Otwarto nowoczesna Halę Widowiskowo – Sportową w Celestynowie wraz z ulicą Hilarego Koprowskiego, honorowego mieszkańca Celestynowa. Budynek jest połączony łącznikiem z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. J. Czumy „Skrytego”. W łączniku prowadzone są sesje rady Gminy Celestynów, zajęcia sportowe oraz spotkania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

01.08.2017
Przejęcie Gimnazjum im. por. "Skrytego" przez Szkołę Podstawową im. Batalionu "Zośka" - likwidacja ZS Celestynów


W wyniku reformy edukacji Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. J. Czumy „Skrytego” zostało włączone w skład Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, która przejęła budynek przy ul. Świętego Kazimierza 55. Po zakończeniu okresu przejściowego reformy w budynku przy ul. Wrzosowej będą się uczyć tylko uczniowie klas 0 – III, a nauka w całej szkole będzie prowadzona jednozmianowo. Zespół Szkół w Celestynowie przestał istnieć.

30.08.2017
Otwarcie nowego Przedszkola Samorządowego w Celestynowie

Uroczyście otwarto obiecane od kilkunastu lat Przedszkole Samorządowe w Celestynowie. W uroczystościach brał udział Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski, Starosta Otwocki Mirosław Pszonka, Przewodniczący Rady Powiatu Otwockiego Dariusz Grajda wraz z jego zastępczynią Barbarą Markowską, Proboszcz Parafii Celestynów ks. Mirosław Wasiak oraz Wikariusz ks. Jacek Skoczylas. Nie zabrakło także przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowego Ośrodka Farmacji Techniki Medycznej oraz mieszkańców Celestynowa.

17.12.2017
Inauguracja działalności Zielonego Punktu Kontrolnego

W niedzielę, 17 grudnia 2017 odbyły się zawody inaugurujące działalność Zielonego Punktu Kontrolnego w Nadleśnictwie Celestynów (Celestynów, Karczew, Otwock). Jest to czwarty co do wielkości tego typu projekt w kraju.

18.05.2018
Śmierć Janiny Warownej

Zmarła Janina Warowna, Uczennica Polskiego Państwa Podziemnego, które dało początek szkolnictwu średniemu w Celestynowie, wychowawca kilku pokoleń młodzieży, nauczycielka matematyki i religii, wieloletnia mieszkanka Celestynowa, świadek historii Polski i Celestynowa.

11.11.2018
100-lecie Odzyskania Niepodległości

11 listopada 2018 w całej Polsce obchodziliśmy 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez nasz kraj. W Celestynowie obchody zaczęły się już dzień wcześniej od gry miejskiej organizowanej przez ZHP Celestynów. W dniu jubileuszu odbyły się uroczystości patriotyczne – zaczęło się od koncertu, odbyła się Msza Święta, złożono kwiaty pod pomnikiem X-lecia Niepodległości, odsłonięto tablicę upamiętniającą tegoroczną rocznicę oraz rozegrano Niepodległościowy Turniej Siatkówki.

16.11.2018
Koniec "Jednotoru"

Rozpoczęto budowę drugiego toru w ramach modernizacji linii kolejowej nr 7 na szlaku Otwock – Celestynów – Pilawa.

05.05.2019
Ostatni pociąg na rok

Odjechał ostatni rozkładowy pociąg Kolei Mazowieckich. Od 6 maja 2019 ze względu na prace modernizacyjne oraz budowę drugiego toru na okres około roku została wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa od Otwocka, przez Celestynów do Pilawy.

 

Top