Misją TVC jest

rozwój telewizji lokalnej jako ważnego instrumentu dialogu społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej w Polsce.

Celem TVC jest:

 1. Integracja i rozwój środowiska przedsiębiorców lokalnych i regionalnych ,
 2. Działalność na rzecz rozwoju mediów lokalnych i regionalnych oraz demokracji lokalnej w Polsce,
 3. Budowanie Społeczeństwa Informacyjnego
 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w następujących obszarach:
  • zdrowie publiczne,
  • promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy,
  • kultura fizyczna i sport.
  • promocja regionów,
  • upowszechnianie praw konsumenta,
  • ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
  • turystyka, rozwój regionalny i lokalny,
  • promocja kształcenia ustawicznego,
  • kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego,
 5. Kształtowanie i upowszechnianie zasad nowoczesnych standardów europejskich w zakresie działalności społeczno-gospodarczej,
 6. Propagowanie tolerancji, dobroczynności i działań charytatywnych,
 7. Wspieranie inicjatyw społecznych,
 8. Rozwijanie działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
Top