ZADAJ PYTANIE

W “tagach” prosimy o wpisanie nazwy miejscowości i dzielnicy (jednej lub kilka), której dotyczy pytanie.

4+19=

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, zostałam(-łem) poinformowana(-ny), że:

  • Administratorem danych jest TVC. Telewizja Celestynów z siedzibą w Celestynowie;
  • Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że pytanie dotyczy sprawy niezwiązanej bezpośrednio z TVC. Telewizją Celestynów;
  • Dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
  • Przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe uzyskanie odpowiedzi na pytania.

Odpowiedź na pytania dotyczące Gminy Celestynów i obszaru działalności TVC zostanie udzielona najpóźniej w ciągu 30 dniu od zadania pytania. Pytania inne niż wcześniej wymienione będą usuwane.