Polska największym producentem dyni w Unii Europejskiej

Polska największym producentem dyni w Unii Europejskiej

Znaczący wzrost obszaru uprawy dyni w Polsce z 1,1 tysiąca hektarów do 8,9 tysiąca hektarów w latach 2014-2022, jak podają dane Eurostatu, świadczy o znaczącym rozwoju uprawy dyni. Krajowe zbiory dyni wzrosły z 48 tysięcy ton w 2014 roku do około 400 tysięcy ton w 2022 roku. Ten wzrost wskazuje na ośmiokrotny wzrost produkcji dyni w wymienionym okresie, zgodnie z komunikatem prasowym.

Od 2029 roku obserwuje się stały wzrost produkcji dyni na rynku Unii. Do 2022 roku zbiory dyni w UE przekroczyły 1 milion ton, co oznacza wzrost o 3% rok do roku. Udział Polski w całkowitych zbiorach dyni w UE w 2022 roku wynosił około 40%.

Oprócz Polski, znaczącymi producentami dyni w UE byli:

Francja (207 000 ton – 20% udziału w produkcji w UE),
Hiszpania (128 000 ton – 9%) oraz
Portugalia (81 000 ton – 8%).

Udział pierwszych pięciu producentów w 2022 roku stanowił prawie 90% całkowitej produkcji w UE.