Planowane utworzenie zakładu leczniczego w dawnej siedzibie szpitala w Białogardzie

Planowane utworzenie zakładu leczniczego w dawnej siedzibie szpitala w Białogardzie

W Białogardzie przy ulicy Szpitalnej, w historycznym budynku byłego szpitala, planowana jest budowa zakładu opiekuńczo-leczniczego. Obecnie przewidziano 40 łóżek, a środki na ten cel już zostały zatwierdzone.

Starosta powiatu białogardzkiego, Piotr Pakuszto, wyjaśnia, że obecnie mają dziewięć miesięcy na przygotowanie przetargu, ale dążą do przyspieszenia tego procesu. Jest to szczególnie pilne, biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na tego rodzaju placówki w regionie.

Powiat otrzymał 8 milionów złotych na adaptację starej lecznicy na zakład opiekuńczo-leczniczy z 40 łóżkami. Starosta podkreśla, że zapotrzebowanie jest ogromne, ponieważ kolejka oczekujących na takie miejsce liczy ponad 120 osób. Obecnie dostępnych jest 60 łóżek, ale wszystkie są zajęte, dlatego dodatkowe 40 miejsc, a być może w przyszłości jeszcze więcej, jest niezwykle istotne.

Zakład opiekuńczo-leczniczy głównie zajmuje się osobami starszymi i niedołężnymi, które potrzebują stałej opieki i wsparcia w codziennym życiu. To nie jest hospicjum ani Dom Pomocy Społecznej, lecz miejsce, w którym zapewniana jest stała opieka medyczna oraz pielęgnacja pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji.

Nowy zakład ma swoją siedzibę na parterze starego szpitala przy ulicy Szpitalnej w Białogardzie. Planuje się rozbudowę obiektu do 120 łóżek, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na opiekę w regionie.

To inwestycja niezwykle istotna, biorąc pod uwagę proces starzenia się społeczeństwa i rosnące potrzeby związane z opieką nad osobami w podeszłym wieku. Starosta Pakuszto podkreśla, że środki na ten cel są już dostępne, co pozwoli przyspieszyć proces przygotowania zakładu opiekuńczo-leczniczego, który spełni potrzeby mieszkańców Białogardu i okolicznych miejscowości.